Ajankohtaista

Vamk valittiin Vaasan Yrittäjien vuoden 2008 Yhteistyökumppaniksi

Vaasan Yrittäjät r.y. antaa vuosittain tunnustuksen keskeiselle yhteistyökumppanilleen.

Vuoden 2008 tunnustuksen on saanut Vaasan ammattikorkeakoulu perustuen pitkäaikaiseen ja tiiviiseen yhteistyöhönsä yrittäjäjärjestön kanssa.

Perusteluina valinnalle olivat muun muassa:

Vaasan ammattikorkeakoulu palvelee alueen työelämän osaamistarpeita monialaisella ja monikielisellä koulutuksellaan. Työelämän ääni koulutuksen kehittämisessä tulee kuuluviin Vaasan Yrittäjien edustuksella ammattikorkeakoulun hallituksessa. Yrittäjyyskasvatuksessa järjestö on mukana mm. vierailijaluennoitsija-toiminnalla sekä vaasalaisten korkeakoulujen yhteisessä liikeideakilpailussa. Lisäksi Vaasan Yrittäjät on tarjonnut useiden vuosien ajan työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Takaisin