Ajankohtaista

Vamk tutkimaan hyvinvointialan yrittäjyyttä

Vaasan ammattikorkeakoulussa, Vamkissa on käynnistynyt laaja Hyvinvointialan pienyritykset ja -yrittäjät Suomessa -hanke.

Yksityisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden määrä on kasvanut merkittävästi ja nämä palveluntuottajat ovat vakiinnuttaneet asemansa osaksi alan palvelujärjestelmää. Vastaavasti on kasvanut tarve saada näistä pienyrityksistä ja yrittäjistä luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Opetusministeriön rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan lukumääräisesti tämän suuren mutta yrityskohtaiselta kapasiteetiltaan pienen sektorin toimintaa. Palveluyritysten toimintaa ja asemaa tarkastellaan laajasti yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta osana koko sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantojärjestelmää, jossa julkisen sektorin lisäksi toimivat järjestöt sekä keskisuuret ja suuret yritykset.

Hankkeessa tutkitaan hyvinvointialan pienyritysten laatua sekä yrittäjien kokemuksia työstä, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tarkoituksena on löytää yritysten elinkaarta, toimintavarmuutta ja yrittäjän työkykyä tukevia ja ennustavia tekijöitä sekä toiminnan käytännön ongelmia.

Myöhemmässä jatkohankkeessa rakennetaan yrittäjille kohdennettuja alueellisia, työhyvinvointia lisääviä interventioita yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tällöin voidaan kehittävällä otteella puuttua havaittuihin riskitekijöihin esimerkiksi elämäntapoihin, osaamiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Toimenpiteitä seurataan kahden-kolmen vuoden ajanjaksolla ja niiden vaikutuksista kerätään tutkimustietoa.

Lisätietoja: Raimo Koivisto, sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja

Takaisin