Ajankohtaista

Vamk sai eurooppalaisen laatuleiman

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vamk sai Diploma Supplement -tunnuksen Euroopan komissiolta. 161 eurooppalaista korkeakoulua anoi tunnusta ja se myönnettiin 52 korkeakoululle. Suomessa hakijoita oli 21, joista Vamkin lisäksi leiman sai neljä korkeakoulua.

Diploma Supplement on Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCO/CEPES:n kehittämä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite, joka antaa lisätietoja opiskelijan suorittamista opinnoista sekä tutkinnon luonteesta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Liitteen tarkoituksena on lisätä tutkinnon suorittamista edellyttävien tietojen ja taitojen ymmärrettävyyttä ja helpottaa opiskelu- sekä työpaikan saamista ulkomailla.

Tunnus nostaa sen saaneen korkeakoulun profiilia, tekee korkeakoulusta luotettavan kumppanin kansainvälisessä yhteistyössä sekä edistää korkeakoulun tarjoaman koulutuksen ja tutkintojen tunnettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri maissa.

Diploma Supplement annetaan maksutta englanninkielisenä kaikille Vamkista valmistuville opiskelijoille.

Takaisin