Ajankohtaista

Vaasan ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin

Korkeakoulujen arviointineuvoston KKA:n nimeämä auditointiryhmä suoritti VAMKin laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin 23.-25.4.2008.

Auditointimateriaalin ja - haastattelujen perusteella auditointiryhmä esitti KKA:lle auditoinnin hyväksymistä. Kokouksessaan 18.6. KKA hyväksyi yksimielisesti ryhmän esityksen VAMKin auditoinnin hyväksymisestä.

Auditointiraportissa todetaan, että ammattikorkeakoulun johto on sitoutunut laadunvarmistusjärjestelmään ja sen kehittämiseen. VAMKin keskeisten toimintojen laadunvarmistus on jo sekä dokumentaation että toiminnan osalta varsin hyvässä kunnossa. Laadunvarmistusjärjestelmän todetaan kattavan hyvin tutkintoon johtavan koulutuksen toiminnot ja menettelytapojen todetaan edistävän toiminnan kehittämistä ja muutoksen aikaansaamista. Riittämättömän laadun tunnistaminen on tehokasta. Vahva yhteisöllisyyden kulttuuri, sähköiset palautekanavat ja kokouskäytännöt tukevat henkilökunnan ja opiskelijoiden osallistumista laadunvarmistukseen.

Kehittämiskohteena raportissa esitetään moniportaisen tavoitejärjestelmän yksinkertaistamista ja palautejärjestelmien keventämistä. Opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan integrointi on edelleen keskeinen kehittämiskohde, jonka ammattikorkeakoulu on myös itse tunnistanut. Sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksia tulisi edelleen lisätä ja neuvottelukuntajärjestelmän ulottaminen osastotasolle tehostaa ja konkretisoi järjestelmän toimivuutta.

VAMKin auditoineeseen ryhmään kuuluivat Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori KL, FM Veijo Hintsanen, kehityspäällikkö, DI Mikko Höynälänmaa Jaakko Pöyry Oyj:stä, laatu- ja arviointipäällikkö, KT Marjo-Riitta Järvinen Lahden ammattikorkeakoulusta, opetuksen kehittämispäällikkö, KT Asko Karjalainen Oulun yliopistosta ja tradenomi Niko Peltokangas Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitosta SAMOK ry:stä.

KKA toteuttaa vuoteen 2011 mennessä kaikkien suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditoinnit. Keskeinen tavoite on tukea korkeakouluja niiden kehittäessä laadunvarmistusjärjestelmiään vastaamaan eurooppalaisen laadunvarmistusjärjestelmän periaatteita. Auditointien yksi tavoite on siten myös vaikuttaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyyn globaaleilla koulutusmarkkinoilla.

Auditointiraportti on 23.6.2008 luettavissa KKA:n sivuilla www.kka.fi

LISÄTIETOJA

Laatupäällikkö Tarja Kettunen

tarja.kettunen@puv.fi, 0207 663 354

Takaisin