Ajankohtaista

Vamk kehittää turvallista työ- ja opiskeluympäristöä mittavalla hälytysjärjestelmällä

Vaasan ammattikorkeakoulussa, Vamkissa on tartuttu opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseen monin eri keinoin. Vamkin turvallisuusasioista vastaa turvallisuuspäällikkö, joka on yhteinen Vaasan yliopiston kanssa.  Keskeinen turvallisuusorganisaatio on koulutettu erilaisten vaaratilanteiden hallintaan, lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuustietoisuutta edistetään säännöllisellä koulutuksella ja informaatiolla.

Tuoreimpana toimenpiteenä on käynnistetty teknisesti ja toiminnallisesti mittava Häkä-hanke, jossa kehitetään mikroverkoissa toimiva henkilöturvajärjestelmä. Järjestelmä lähettää kriisitilanteissa hälytysinformaatiota henkilökunnan ja opiskelijoiden matkapuhelimien ja työasemien kautta.

Häkä-henkilöturvajärjestelmällä on monia etuja. Hälytysjärjestelmä pystyy lähettämään kolmessa sekunnissa jopa 50 000 tekstiviestiä. Työasemien hälytykset voivat olla kaksisuuntaisia. Hälytyksen antajana voi siten olla myös itse avun tarpeessa oleva henkilö.  Myös ääniviestin tuottamista samaan järjestelmään selvitetään, jolloin voitaisiin yleisten kaiutinjärjestelmien katvealueongelma välttää.

Hankkeessa testataan hälytysjärjestelmää ja sen siirrettävyyttä yrityskäytössä pilottiyrityksissä maanrakennusyritys Risberg Invest Oy:ssä ja lääkäriasema Promedi Oy:ssä. Yritykset ovat lähteneet projektiin henkilöstönsä turvallisuuden parantamiseksi ja oman laatutyönsä kehittämiseksi. Pilotointiaikana yrityksen henkilökunta voi osallistua riskienkartoitukseen ja muihin turvallisuuden kehittämiseen liittyviin selvityksiin.

Hankkeen tulokset mallinnetaan myöhemmin myös muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi. Kiinnostusta hankeen tuloksia kohtaan on jo esitetty usean paikkakunnan oppilaitosten taholta.

Häkä-hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 50 000 euroa ja sitä rahoittavat Länsi-Suomen lääninhallitus Euroopan aluekehitysrahastosta ja Vaasanseudun kehitys Oy Vasek sekä lisäksi teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes ovat rahoittamassa hanketta yhteensä 7 000 eurolla. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa: ohjausryhmässä on jäseniä Vaasan amk:n edustuksen lisäksi Vaasan yliopistosta, Suomen pelastusalan keskusjärjestön Pohjanmaan alueyksiköstä, Pohjanmaan pelastuslaitokselta, turvallisuusalan yritys Verifi Oy:stä, Vaasan kaupungilta ja Pohjanmaan hätäkeskuksesta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen turvallisuuspäällikkö Reijo Malkamäki.

Lisätietoja:

Turvallisuuspäällikkö Reijo Malkamäki, Vaasan AMK, Vaasan  yliopisto, reijo.malkamaki@puv.fi

Takaisin