Ajankohtaista

Vamk juhli 10-vuotista taipalettaan

Vaasan ammattikorkeakoulussa vietettiin lukuvuoden 2009-2010 avajaisia torstaina 3.9. Samalla juhlittiin 10-vuotiasta Vamkia.

Vaasan ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna 1.8.1996. Sen lähtökohtana oli viisi vaasalaista oppilaitosta: hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos, kauppaoppilaitos, kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos teknillinen oppilaitos sekä terveydenhuolto-oppilaitos.
 
Kolmivuotisen kokeiluvaiheen aikana nämä oppilaitokset yhdistyivät, jolloin vakinaistumisen aikaan olivat jäljellä Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti, Vaasan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos sekä Vaasan teknillinen oppilaitos. Vaasan ammattikorkeakoulu vakinaistettiin 1.8.1999, jolloin muodostettiin liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen koulutusyksiköt.Rehtori Jouko Paaso esitti avauspuheessaan rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, jotka Vaasan ammattikorkeakoulun tulisi tulevaisuudessa ratkaista. Paaso pohti, miten vaasalaista korkeakouluyhteistyötä saataisiin vahvistettua siten, että se olisi uskottava myös opetusministeriölle ja kuinka profiloitua työelämän etujen mukaisesti. Lisäksi Paaso pohti Vamkin kaksikielisen koulutuksen asemaa tulevaisuudessa.
 


Apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman esitti avajaisissa Vaasan kaupungin tervehdyksen. Hän korosti menestyksen avaimina Vaasan ammattikorkeakoulun vakiintunutta asemaa monialaisten osaajien kouluttajana ja alueen työelämän kehittäjänä. Ajankohtaista on myös Vamkin yhtiöittäminen, mikä ankkuroi sen entistä tiiviimmin vaasalaiseen korkeakouluyhteisöön ja osaltaan vahvistaa koko paikallisen korkeakoulusektorin asemaa. Stenman kiitti myös Vamkin pitkää ja aktiivista yhteistyötä Vaasan korkeakoulukonsortiossa.Europarlamentaarikko Kyösti Virrankoski pahoitteli, että ammattikorkeakouluja lähdettiin kehittämään heti alun alkaen suuriksi yksiköiksi. Hänen mukaansa se on johtanut joiltain osin hallinnolliseen tehottomuuteen eikä välttämättä takaa alueiden työelämän tarkoituksenmukaisinta palvelua. Virrankoski puoltaa pientenkin yksiköiden säilyttämistä, mutta painottaa että korkeakoulujen keskinäistä yhteistyöstä tulee tiivistää merkittävästi. Virrankoski kyseenalaisti myös valtion erilaisen suhtautumisen yliopistojen kehittämiseen ja ihmetteli, kuinka sellaisista lähtökohdista pienemmät yksiköt voivat kilpailla tasavertaisesti keskenään.Ammattikasvatusneuvos, ammattikorkeakoulun rehtori vuosina 1996-2004 Pentti Ruotsala loi katsauksen Vamkin 10-vuotiseen taipaleeseen. Perustamisvaiheen keskeisenä haasteena oli muodostaa itsenäisistä, eri aloja edustavista oppilaitoksista yksi yhteinen, monialainen ammattikorkeakoulu. Myös toiminnan rahoitus- ja tilakysymykset vaativat vahvaa tahtoa ammattikorkeakoulun aseman vakiinnuttamiseksi. Perustamisvaiheesta ovat tähän päivään säilyneet vahvoina erityisesti kansainvälisyys sekä eri toimialojen pitkiin perinteisiin nojaavat osaamisalueet.Teollisuusneuvos Harri Niemelä antoi elinkeinoelämän näkökulmasta neuvon korkeakouluille selvitä talouden ja ympäristön muutoksissa: koulutuksen tulee olla laaja-alaista, niin ikään kielitaitoon, kansainväliseen kulttuurientuntemukseen sekä ihmissuhdetaitoihin kannattaa panostaa. Hän muistutti liike-elämässä onnistumisen säännöstä numero yksi: Asiakas on aina ykkönen.Opiskelijakunta VAMOKin puheenjohtaja Pietu Purhonen kiitti siitä, että opiskelijat on otettu avoimesti mukaan Vaasan ammattikorkeakoulun kehittämistyöhön. Hän myös iloitsi kaikkien vaasalaisten korkeakouluyksiköiden opiskelijoiden välisestä onnistuneesta yhteistyöstä, joka on muihinkin koulutuskaupunkeihin verrattuna omaa luokkaansa.Rehtori Jouko Paaso hyvästeli Vaasan ammattikorkeakoulun ainakin toistaiseksi. Hän siirtyy puoleksi vuodeksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun johtoon, minä aikana vararehtori Elisabeth Malka toimii hänen viransijaisenaan. Paasoa  työtoverit kiittivät miellyttävän ja tasapuolisen työilmapiirin edistämisestä Vamkissa kuluneiden viiden vuoden aikana.

Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin