Ajankohtaista

Vamk ja Seamk Ilkka-akatemian kouluttajiksi ja kehittäjiksi

Ilkka-Yhtymä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu yhteistyöhön

Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut ovat sopineet yhteisen kehityshankkeen Ilkka-Yhtymän kanssa. Hanke on nimetty Ilkka-akatemiaksi. Koulutuksen tavoitteena on hioa ja parantaa Yhtymän henkilöstön valmiuksia monikanavaisen median toteuttajina.

Käytännössä lähes jokainen yhtymässä työskentelevä henkilö osallistuu syksyn ja alkutalven aikana järjestettävään peruskoulutukseen. Koulutus jatkuu keväällä, jolloin syventäviä osia jatketaan osaamiskeskuksien tarpeiden pohjalta. Ilkka-Yhtymään kuuluvat maakuntalehti lkkaa ja kaupunkilehti Etelä-Pohjanmaata kustantava Sanomalehti Ilkka Oy, maakuntalehti Pohjalaista ja kaupunkilehti Vaasan Ikkunaa kustantava Vaasa Oy sekä Pohjanmaan Lähisanomat, jonka kustantamia ovat paikallislehdet Härmät, Jurvan Sanomat, Järviseutu, Suupohjan Sanomat ja Viiskunta. Lisäksi yhtymään kuuluu tuotantoyhtiö I-print Oy ja emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj.  Ilkka-akatemian kouluttajina toimivat SeAMK:n ja VAMK:n asiantuntijat. Hanke jatkuu kaksi vuotta (10/2007 - 10/2009).

Kehityshanke vaatii henkilöstöltä voimakasta panostusta osaamisen kehittämiseen ja uusien tekniikoiden omaksumiseen. Tavoitteena on luoda jatkuva kehittymisen malli, jonka avulla hallitaan alan kiihtyvää muutostahtia. Seinäjoen ja Vaasan AMK:t koordinoivat ja toteuttavat koulutuksen.

Ilkka-yhtymän tavoitteena on panostaa voimakkaasti monikanavaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Nykyisiä palveluja aiotaan kehittää ja tuoda niiden lisäksi uusia palvelumuotoja, joissa hyödynnetään useampaa eri median jakelukanavaa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat 5.10.2007 Ilkka-Yhtymän puolesta toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ja henkilöstöpäällikkö Paula Mahlamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola ja Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso.

Lisätietoja:

Ilkka-Yhtymä: Paula Mahlamäki, henkilöstöpäällikkö puh. 0500 667 671
Ilkka-akatemian projektipäällikkö, Pekka Liedes, Vaasan AMK puh. 040 506 0544
Irma Jaakkola, palvelupäällikkö SeAMK, puh. 040 830 4171

Takaisin