Ajankohtaista

Rehtorit Marianne Stenius ja Jouko Paaso allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen. Kumpikin painotti yhteistyön merkitystä ruotsinkielisen koulutuksen laadun ja jatkuvuuden sekä Vaasan kaksikielisyyden ja kansainvälisyyden edistämisessä. Vamkista valmistuville tradenomeille ja restonomeille yhteistyö selkeyttää lisäksi opintopolkuja Hankenin maisteriohjelmiin.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Svenska handelshögskolan solmivat yhteistyösopimuksen

Vaasan ammattikorkeakoulu (Vamk) ja Svenska handelshögskolan (Hanken) ovat solmineet yhteistyösopimuksen keskinäisen tutkimus- ja koulutusyhteistyönsä vahvistamiseksi.

Solmittavan aiesopimuksen taustalla ovat opetusministeriön linjaukset korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä. Paikallisesti osapuolet haluavat edistää tutkinnonuudistuksen toimeenpanoa, vähentää toimintojensa päällekkäisyyksiä, kehittää ruotsinkielistä koulutusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa yhteistyössä seudun elinkeinoelämän kanssa.

Yhteistyösopimus on luonteva jatko korkeakoulujen jo pitkään tehtyyn aiempaan yhteistyöhön. Esimerkiksi Vamkin tradenomit ovat voineet hakeutua suoraan Hankenin maisteriohjelmiin ja myös luennoitsijavaihto on ollut säännöllistä. Jatkossa selvitetäänkin mahdollisuudet perustaa kummankin korkeakoulun hyödynnettävissä olevia virkoja. Yhtenä tavoitteena on niin ikään selvittää mahdollisuudet yhteisiin kieliopintoihin esimerkiksi harvinaisten kielten osalta. Toimintaa suunnittelemaan perustetaan syksyn aikana koordinaatioryhmä ja tavoitteena on laatia vuosittainen yhteistyön toimintasuunnitelma.

Vaasan ammattikorkeakoulu on monialainen, monikielinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja tekniikassa ja liikenteessä, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaali- ja terveysalalla. 17 koulutusohjelmasta 3 on ruotsinkielistä ja 3 englanninkielistä. Opiskelijoita on noin 3500 ja henkilökuntaa noin 240.

Hanken on Suomen johtavia kauppakorkeakouluja tavoitteenaan kansainvälisestikin korkeatasoinen opetus ja tutkimus. Suomen ekonomeista lähes viidennes valmistuu Hankenilta. Ulkomaalaisia ekonomiksi opiskelevia Hankenilla on Suomen kauppakorkeakouluista eniten. Yhteensä Hankenilla on opiskelijoita lähes 2500 ja opetus- ja tutkimushenkilökuntaa runsaat 200.

Lisätietoja:

Rehtori Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu
Puh. 06 326 3000, 044 556 8200, jouko.paaso@puv.fi

Rehtori Marianne Stenius, Svenska handelshögskolan
Puh. 09 431 33221, marianne.stenius@hanken.fi

Takaisin