Ajankohtaista

VAMKista valmistuneet ovat tyytyväisiä tutkintoon

Julkaistu 2021-01-18 10:12:51 EET.

Uraseurantakyselyssä kysyttiin vuonna 2015 valmistuneiden näkemyksiä työllistymisestä, urasta ja suorittamastaan tutkinnosta. Työllistymisnäkymät saavat kiitosta, yrittäjyystaitoihin toivotaan kehitystä.

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneet vastasivat uraseurantakyselyyn innokkaasti. Kaikista valmistuneista 42,2 prosenttia täytti verkkokyselyn, kun koko maassa vastaava prosenttiosuus oli 34,2.

– Joinakin vuosina vastaaminen on ollut huomattavasti vähäisempää, jopa alle 30 prosenttia kaikista valmistuneista. Tänä vuonna muistutimme vastaamisesta tekstiviestien ja sähköpostin lisäksi puhelinsoitolla, VAMKin opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola kertoo.

Kyselyssä on väittämiä, joihin voi vastata valitsemalla arvosanan 1–6 sen mukaan, miten hyvin oma mielipide vastaa väittämää. Väittämät on valittu siten, että korkea arvosana kertoo vastaajan tyytyväisyydestä.

Vaasan ammattikorkeakoulun arvosanat noudattelevat valtakunnallisia keskiarvoja. Sekä VAMKin että kaikkien ammattikorkeakoulujen koko kyselyn keskiarvo on 4,1.

– Kyselyn perusteella valmistuneet ovat olleet tyytyväisiä tutkintoonsa, työllistymiseen ja opintojen sisältöön. Enemmän eväitä olisi kaivattu yrittäjäksi ryhtymiseen. Sama toistui myös muiden ammattikorkeakoulujen kyselyissä, Vierola sanoo.

VAMKin vastaajista kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden opiskelijat olivat tyytyväisimpiä yrittäjyystaitokoulutukseen, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat vähiten tyytyväisiä.

Myös elämäntaitoja

VAMKista valmistuneet ovat kyselyn perusteella erityisen tyytyväisiä siihen, miten ammattikorkeakoulututkinto on auttanut heitä omaksumaan ja oppimaan uutta myös jatkossa.

Pääpiirteittäin VAMKista valmistuneet myös työllistyivät tutkintonsa jälkeen opiskelemalleen alalle. Palvelualoja lukuunottamatta kaikilta koulutusaloilta valmistuneet antoivat keskimäärin korkeamman kuin arvosanan 4,1 ja terveydenhuoltoalalta valmistuneet peräti 4,7. Väittämiä olivat ”Pystyn hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani osaamista nykyisessä työssäni” ja ”Työni vastaa tällä hetkellä vaatimustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani”.

Palvelualoilla ensimmäisen väittämän keskiarvo oli 3,6 ja toisen 2,8. Palvelualoilta valmistuneet kuitenkin kokivat, että tutkinto on lisännyt heidän oma-aloitteisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan.

Vakiintunut kysely

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely tehdään vuosittain niille, jotka ovat suorittaneet AMK- tai YAMK-tutkinnon viisi vuotta aiemmin. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Näiden kysymysten perusteella määräytyy 3 prosenttia ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Takaisin