Ajankohtaista

Vamkissa valitaan ensimmäistä kertaa vuoden opettaja

Ammattikorkeakouluasetuksen 24§:ssä opettajan tehtäviksi määritellään opetus- ja ohjaustyö sekä siihen liittyvät tehtävät. Hyvä opettajuus on kuitenkin paljon enemmän kuin vain opettamista, hyvä opettajuus on opiskelijoita motivoivaa ja kannustavaa, se on innovatiivista ja monimuotoista. Vaasan ammattikorkeakoulun päivitetty pedagoginen strategia toteaakin hyvästä opetuksesta seuraavaa: "Vaasan ammattikorkeakoulun opetus antaa laaja-alaista ammatillista näkemystä, on kokemuksellista ja osallistavaa."

Vamkissa valitaan nyt ensimmäistä kertaa vuoden opettaja. Valinnan suorittavat opiskelijat, jotka äänestävät Internetissä mielestään parasta opettajaa ja antavat perustelunsa valinnalleen. Opiskelijakunnan nimeämä raati arvioi annetut perustelut ja suhteuttaa opettajan saamat äänet hänen opettamaansa opiskelijamäärään.

Valinnan tarkoituksena ei ole laittaa opettajia paremmuusjärjestykseen, vaan valinnan tarkoituksena on antaa kiitosta ja tunnustusta hyvästä opettajuudesta. Vaikka äänestyksen perusteella Hyväksi Opettajaksi tuleekin valituksi vain yksi henkilö, saa jokainen ääniä saanut opettaja luettavakseen perusteet, joilla häntä on ehdotettu vuoden opettajaksi. Tarkoituksena on kannustaa ja motivoida opettajia työssään. Vuoden opettaja -palkinnolla halutaan tuoda esille opetuksellisten ansioiden tärkeyttä sekä edistää opettajien motivaatiota itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Vuoden opettaja - äänestys on käynnissä osoitteessa http://www.puv.fi/ope . Vastausaikaa on 17.4 saakka. Vuoden opettaja palkitaan henkilöstön kehittämispäivässä 23.4.2007.

Takaisin