Ajankohtaista

VAMKissa paneuduttiin väsymismitoituksen uusiin menetelmiin

Julkaistu 2011-05-12 08:25:42 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK järjesti alueen konetekniikan asiantuntijoille väsymismitoitusseminaarin tiistaina ja keskiviikkona 10.–11.5.

Seminaarissa tuotiin uusinta tietoa rakenteiden väsymismitoituksesta erityisesti Vaasan seudun metallialan yritysten hyödynnettäväksi. Seminaarin sisältöä oli suunniteltu yhteistyössä Wärtsilä Oyj:n kanssa, josta myös tuli useita luennoitsijoita.

Väsymismitoitus-kuulijat.jpg

Seminaarin osallistujat olivat muun muassa koneiden, laitteiden ja rakenteiden mitoituksesta vastaavia insinöörejä sekä kone- ja laitesuunnittelijoita.

Erityishuomiota kohdistettiin paitsi uusiin mitoituskeinoihin myös perinteisten menetelmien sisältämiin riskeihin, jotka kaikkien alalla työskentelevien on syytä tunnistaa. Väsymisvauriot ovat ylivoimaisesti yleisin koneiden ja laitteiden vaurioitumisien syy ja aiheuttavat kymmenien miljardien taloudelliset vahingot vuosittain. Hämmästyttävää kyllä, asian mittakaavaan nähden väsymismitoitusmenetelmien kehitys on ollut hidasta: 1800-luvun puolivälissä kehitetyt menetelmät ovat edelleen käytetyimmät.

Väsymismitoitus-puhujat.jpg

Kuvassa vas. TkT Roger Rabb Wärtsilästä sekä yliopettaja, TkT Matti Makkonen VAMKista.

Seminaarin alullepanijana ja isäntänä toimi Vaasan ammattikorkeakoulun yliopettaja, tekniikan tohtori Matti Makkonen, joka on työskennellyt aiheen tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa yli kolme vuosikymmentä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Makkonen on jatkanut väitöskirjassaan tutkimansa väsymislujuuden aihealueella, josta on sittemmin julkaissut useita kansainvälisiä artikkeleita.

Niin ikään Makkoselta on tuoreeltaan ilmestynyt julkaisu väsymislujuuden mitoitusmenetelmistä. Kirjassaan Makkonen tarkastelee julkaisussaan kriittisesti tärkeimpiä, tällä hetkellä käytössä olevia hitsaamattomien rakenteiden mitoitusmenetelmiä. Nykyiset menetelmät johtavat usein huomattavaan ylimitoitukseen ja joskus taas antavat vaarallisen epäkonservatiivisia tuloksia. Makkonen esittää julkaisussaan joukon keinoja menetelmien tarkkuuden parantamiseksi.

 

Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin