Ajankohtaista

Vamkin parhaat opinnäytetyöt palkittiin

Vamkissa on palkittu eri toimialojen parhaat opinnäytetyöt. Ammattikorkeakoulun sisäinen opinnäytetyökilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Maineikkaat opinnäytetöiden tekijät vasemmalta: Piia Sillanpää (sosiaali- ja terveysala), Taija Ylitalo (liiketalous ja matkailu) sekä Jan Nyman (tekniikka ja liikenne). Kuvasta puuttuu Petra Skog (ylempi amk).

Liiketalous ja matkailu: Taija Ylitalo paneutui opinnäytetyössään kuluttajakäyttäytymiseen Vaasan Prismassa. Hänen mukaansa kuluttajat seuraavat tulevaisuudessakin trendejä, pyrkivät elämään terveellisesti ja ostamaan tarpeiden mukaan mutta myös tunteella mielialoista riippuen. Opinnäytetyön ohjaajana toimi Kim Skåtar.

Sosiaali- ja terveysala: Piia Sillanpää tutki leikkaussalihoitajien näkemyksiä potilasturvallisuutta vaarantavista ja edistävistä tekijöistä intraoperatiivisessa eli leikkauksenaikaisessa hoitotyössä. Sillanpää osoitti, että leikkaussalihoitajat pitivät turvallisuutta edistävinä tekijöinä hyvää kommunikaatiota ja tiedonkulkua. Vastaavasti turvallisuutta vaarantavia tekijöitä olivat ongelmat tiedonkulussa sekä epäselvät määräykset ja ohjeet. Opinnäytetyön ohjasivat Hanna-Leena Melender ja Hannele Laaksonen.

Tekniikka ja liikenne: Jan Nyman kehitti opinnäytetyössään uusia välineitä viheralueiden suunnitteluun.  Kaupunkiluonnon monipuolisuutta ja ympäristömuutosten tilaa mittaamaan hän kehitti lintujen esiintyvyyteen perustuvan indikaattorijärjestelmän, jonka toimivuutta testattiin käytännössä Vaasan keskuspuiston suunnittelualueella. Opinnäytetyön ohjasi Vesa-Matti Honkanen.

Ylempi amk: Petra Skog tutki opinnäytetyössään yrityksen sisäistä brändäystä. Skog osoitti, että sisäisen brändin kehittämisprosessissa tulee linjata yrityksen brändi-identiteetti, kulttuuri ja arvot sekä tukea niitä tehokkaan johtamisen ja viestinnän keinoin. Opinnäytetyön ohjasi Henrik Virtanen.

Arviointikriteereinä käytettiin opinnäytetyön omaleimaisuutta, rakenteen ja kirjoitusasun selkeyttä sekä työn luotettavuuden arviointia. Raatiin kuuluivat yliopettajat Marja Naaranoja, Hans Frantz ja Kim Skåtar sekä lehtori Pekka Ketola. Kaikki palkitut opinnäytetyöt lähetetään valtakunnalliseen opinnäytetyökilpailuun.Raadin puheenjohtajana toimi yliopettaja Marja Naaranoja.


Edessä hoitotyön yliopettaja Hanna-Leena Melender, joka vastasi Piia Sillanpään opinnäytetyön ohjauksesta. Takana  opetusjohtaja Raijaliisa Laakkonen.


Rakennustekniikan lehtori Vesa-Matti Honkanen toimi Jan Nymanin palkitun opinnäytetyön ohjaajana.

Takaisin