Ajankohtaista

Vamkin opiskelijat avuksi yritysten kehitystyöhön

Vaasan ammattikorkeakoulun Yritysklinikassa opiskelijat toteuttavat räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluja pk-yrityksille ja muille organisaatioille Pohjanmaalla. Opettajien ohjauksessa opiskelijat pääsevät osallistumaan esimerkiksi yritysten tuotekehitys- ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen sekä asiakastyytyväisyyden, markkinoiden tai kilpailijoiden kartoittamiseen.

Huvipuisto Wasalandian johtaja Tuomas Luukkonen valmistui Vaasan ammattikorkeakoulusta vuonna 2008. Hyvät kokemukset opiskeluajalta yritysten kanssa tehdyistä projekteista innoittivat Luukkosta tilaamaan tutkimuksen Yritysklinikalta.

Luukkonen kaipasi ulkopuolista näkemystä ja vahvistusta omille kehittämisideoilleen. Erityisesti häntä askarrutti, miten saataisiin kerättyä entistä tehokkaammin palautetta huvipuiston asiakkailta. Wasalandiassa tärkeä rooli palautteen keräämisessä on asiakkaiden kanssa päivittäin toimivilla työntekijöillä, kuten laitekuskeilla, lipunmyyjillä ja ravintolatyöntekijöillä. Kiireessä ja hulinassa palautteen kirjaaminen jää helposti tekemättä.

Tutkimus antoi potkua huvipuiston palautejärjestelmän ja siten koko toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. 

- Kouluttaessamme uusia työntekijöitä tulevan kesän koitoksiin painotamme heille nyt entistä enemmän asiakaspalautteen keräämistä: on tärkeää, että jokainen kirjaa palautteen ylös sitä saadessaan, kertoo Luukkonen.

Yhteistyössä yrittäjän kanssa

Projektin toteutuksesta vastasivat Vaasan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman opiskelijat Elina Koivulahti, Tiia Väliharju ja Tiina Keski-Kasari. Hankeharjoituskurssille tehdyn työn mielekkyyttä lisäsi erityisesti se, että opiskelijoilla itsellään oli mukavia muistoja kesätöistä Wasalandiassa.

Opiskelijat työstivät projektisuunnitelman ja kysymyslomakkeen yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Wasalandian työntekijöiden haastattelut sekä vastausten taulukointi, analysointi ja raportointi olivat opiskelijoiden vastuulla. Yritysklinikan projektikoordinaattori Annika Torniainen piti huolta, että projekti sujuu alusta loppuun aikataulussa, ja hoiti yhteyksiä myös toimeksiantajan ja opiskelijoiden välillä.

-  Yritysklinikan kautta tilaamastani tutkimuksesta oli hyötyä Wasalandialle, ja parannuksia huvipuiston toiminnassa nähdään jo tänä kesänä, kertoo Luukkonen.

Vamkin matkailun koulutusohjelman opiskelijat Tiina Keski-Kasari, Elina Koivulahti ja Tiia Väliharju ahersivat tutkimuksen parissa neljä kuukautta. Projekti oli hyvä kokemus sekä opiskelijoille että Wasalandian johtajalle Tuomas Luukkoselle.

Lisätietoja:
www.yritysklinikka.com

Takaisin