Ajankohtaista

Vamkin omistuspohjaa laajennettiin

Vuodenvaihteessa perustetun Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab:n osakaspohjaa on laajennettu siten, että mukaan ovat 12.5.2010 liittyneet Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan kauppakamari sekä Svenska handelshögskolan Hanken. Aiemmat osakkaat ovat Vaasan kaupunki sekä Vaasan yliopisto.

Osakeyhtiöittämisen taustalla on pyrkimys edistää yhteistyön tiivistämistä tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa, ankkuroida ammattikorkeakoulu Vaasaan ja vahvistaa sen asemaa seudun korkeakoulukentässä. Käynnissä olevassa koko suomalaisen korkeakoulusektorin rakenteellisessa muutoksessa Vamkin omistajien keskeisenä tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa koko vaasalaista osaamispääomaa.

- Alueen työelämä haluaa varmistaa sen tarpeita huomioivan osaamisen ja osaajien saannin Vaasan ammattikorkeakoululta ja sen kumppaneilta, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Juha Häkkinen.

Kauppakamarin omistajuuden taustalla on keskeisiä työnantajia: Wärtsilä, ABB, Vacon, Vaasa Engineering, Leinolat, Vaasan Osuuspankki sekä Osuuskauppa KPO.
 
Vamkissa voi opiskella tekniikkaa, liiketaloutta, matkailua, sosiaali- ja terveysalaa sekä tietojenkäsittelyä 17 päiväopetuksena toteutettavassa koulutusohjelmassa, joista kolme on ruotsin- ja kolme englanninkielisiä. Lisäksi Vamk tarjoaa monipuolista aikuisille suunnattua koulutusta, kuten amk- ja ylempään amk-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä lyhytkestoisempia erikoistumisopintokokonaisuuksia. Vamk myös tuottaa ja tarjoaa monialaisia tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiopalveluita alueen työelämälle. Opiskelijoita on yhteensä noin 3300 ja päätoimista henkilöstöä 250.

Takaisin