Ajankohtaista

Vamkin loppukevään 2010 tapahtumia

Seminaari avoimen lähdekoodin työkaluista julkiselle sektorille 5.5.

Vamk järjestää asiantuntijaseminaarin avoimen lähdekoodin työkaluista julkiselle sektorille ke 5.5. klo 9.30-16.00. Puhujina on mm. IT-alan yritysten edustajia sekä avoimen lähdekoodin yhteisöistä kansainvälisesti tunnettu edustaja Saksasta. Seminaari on osa Vamkin ja Uumajan yliopiston yhteistä Open Kvarken -hanketta, jossa edistetään avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmisto- ja muiden ratkaisujen käyttöä julkisella sektorilla. Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa, jota kuka tahansa voi käyttää, tutkia tai edelleenkehittää ja jakaa muokattuja versioita eteenpäin.

Lisätietoja: projektipäällikkö Rainer Lytz, puh. 040 841 2805, rainer.lytz@puv.fi

Hollantilainen korkeakoulukumppani Vamkissa 9. - 12.5.

Opettajia ja opiskelijoita hollantilaisesta kumppanikorkeakoulusta Hogeschool Utrechtista saapuu Vamkiin 9.5. Vierailu on osa Leisure and Event Marketing -opintojaksoa, jossa Vamkin ja Utrechtin opiskelijat suunnittelevat yhdessä kansainvälisille markkinoille suunnattuja matkailutuotteita. Vierailun aikana pidettävässä seminaarissa opiskelijat esittelevät opintojakson tuotokset.

Lisätietoja: matkailun koulutusohjelman osastonjohtaja Peter Smeds, puh. 040 011 3982

Henkilöturvajärjestelmä-seminaari 18.5.

Vamkin toteuttamassa Häkä-hankkeessa on kehitetty teknisesti ja toiminnallisesti mittava, tietoverkoissa toimiva hälytysjärjestelmä. Järjestelmällä voidaan kriisitilanteissa lähettää hälytysinformaatiota organisaation työasemille ja gsm-puhelimiin tekstiviestinä. Kehitetty konsepti ja ohjelmisto kokoavat eri tuotteista kokonaisvaltaisen turvallista työympäristöä tukevan hälytysjärjestelmän. Konsepti esitellään Häkä-hankkeen päätösseminaarissa ti 18.5. klo 12.30-16.00. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet mm. Euroopan aluekehitysrahasto (Pohjanmaan liitto) ja Vaasanseudun kehitys Oy Vasek.

Lisätietoja: hankkeen projektipäällikkö, lehtori Ahti Nyman, puh. 040 011 3959, ahti.nyman@puv.fi

Social and Health Care Teachers Against Violence -seminaari 18.5.

Sosiaali- ja terveysalan parivuotisen hankkeen tuloksia esitellään ti 18.5. klo 10-15, Wolffintie 30. Tässä ns. HEVI-hankkeessa on tehostettu sosiaali- ja terveysalan opettajien tietämystä parisuhdeväkivallasta, Euroopan-laajuisista tutkimuksista sekä toimenpiteistä väkivallan ehkäisemiseksi. Lisäksi on tuettu taitoja kohdata parisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyviä haasteita, jotka tulevat esiin käytännön työssä. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja mukana on laajasti toimijoita sekä Suomesta että Euroopasta. Vamkin roolina on ollut testata ja pilotoida opettajien harjoitusohjelmia sekä huolehtia tulosten levittämisestä Länsi-Suomen alueella.

Lisätietoja: sosiaalialan lehtori Ann-Sophie Blomqvist, puh. 040 011 3949

Valmistujaiset ja ansioituneiden opiskelijoiden palkitseminen 28.5.

Lukuvuoden 2009-2010 päättäjäisjuhla pe 28.5. klo 13.00, Wolffintien 30. Tutkintotodistusten luovutusten lisäksi tilaisuudessa palkitaan valtakunnallisessa Thesis-opinnäytetyökilpailussa menestynyt opiskelija Petra Skog ja sekä jaetaan stipendit opinnoissaan ansioituneille opiskelijoille.

Valintakokeet 1. - 11.6.

Syksyllä 2010 käynnistyvien koulutusohjelmien valintakokeet järjestetään seuraavasti:
Matkailu 1.6., liiketalous 2.6., luonnontieteet 3.6., tekniikka 7.6., hoitotyö 8.6., terveydenhoitotyö 9.6., sosiaaliala 10. - 11.6.

Lisätietoja: opintoasiain päällikkö Erkki Kokkonen, puh. 040 541 1102, erkki.kokkonen@puv.fi sekä Hakutoimisto puh. 040 773 8119

Takaisin