Ajankohtaista

Vamkin kirjaston yhdistyminen Tritoniaan etenee suunnitellusti

Yhteinen vaasalainen korkeakoulukirjasto on toteutumassa syksyllä 2009, jolloin tiedekirjasto Tritonian nykyiset osapuolet Vaasan yliopisto, Åbo Akademi ja Hanken saavat kumppaneikseen Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolanin Novian. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteinen tekniikan ja sosiaalialan kirjasto.

Yhteisen Tritonian hallinnolliset kuviot ovat edenneet keväällä 2008. Aiesopimus yhteisestä Tritoniasta on hyväksytty kaikkien viiden korkeakoulun johdossa huhtikuussa. Konsortion rehtorikokouksen perustama hallintotyöryhmä aloitti työnsä kesäkuun alussa. Ryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehdot yhteisen Tritonian yleishallinnon, talouden ja henkilöstökysymysten ratkaisemiseksi vuoden loppuun mennessä. Konkreettista valmistelutyötä jatketaan vuonna 2008 muissakin työryhmissä sekä Palosaaren kirjastoyksiköissä.

Vaiheen I tavoiteaikataulu on kesä 2009, jolloin kolmen kirjaston kokoelmatietokannat yhdistetään ja VAMK:n sekä Novian Wolffintien kirjastojen kokoelmat siirretään Tritoniaan. Asiakkaan näkökulmasta yhteisen kirjaston etuja ovat pitkät aukioloajat, laajemmat kokoelmat yhdessä paikassa sekä monipuoliset työskentelytilat. Oppimiskeskuspalveluissa tavoitteena on vakinaistaa kaikki palvelut myös ammattikorkeakoulujen henkilöstölle.

Opetusministeriöltä haettu hankerahoitus yhteisen kirjaston varustamiseksi sekä toteutuksen tarkempi aikataulu varmistuvat vuoden 2008 aikana. Kirjaston sivuille on lisätty Yhteistyö-osio, josta löytyvät hankkeen suunnittelua koskevat raportit ja jonne päivitetään jatkossa tietoja hankkeen etenemisestä.

Lisätietoja:

Kirjastonjohtaja Marita Ahola, marita.ahola@puv.fi
Informaatikko Kati Vuorenmaa, kati.vuorenmaa@puv.fi)

Takaisin