Ajankohtaista

Vamkin kampuksilla tutustuttiin työ- ja opiskeluturvallisuuteen

Vamk järjesti kummallakin kampuksellaan 23.-24.9 opiskelijoilleen ja henkilöstölleen messutyyppisen tietoiskupäivän, jossa käytiin läpi työ- ja opiskeluympäristön turvallisuuteen liittyviä asioita.

Tapahtuman tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat ja henkilöstö Vamkin pelastussuunnitelmaan sekä herättää heidät kiinnostumaan omasta ja toisten turvallisuudesta ja hankkimaan itse lisätietoa erilaisista turvallisuusasioista.

turva1.jpg

Liiketalouden opiskelija Susanna Siekkinen harjoitteli palavan ihmisen sammutusta peitolla.

turva2.jpg

Vamkin opiskelija Rita Saukko alkusammutusrastilla. Turvallisuusrasteilla osallistujat tutustuivat Vamkin pelastussuunnitelmaan ja opettelivat toimimaan oikein erilaisissa hätätilanteissa.

Päivien aikana kampuksille sijoitetuilla turvallisuusrasteilla harjoiteltiin hätäilmoituksen tekemistä ja alkusammutusta sekä perehdyttiin muun muassa hätäpoistumisteihin, sammuttimien sijainteihin ja paloilmoitinpainikkeisiin.

turva31.jpg

Vamkin henkilöstö tarkkailee, kuinka opiskelija Pauliina Peltomäki pelastaa palavaa ihmisnukkea. SPEKin ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen henkilökunnan jäsenet avustivat ongelmatilanteissa ja antoivat lisätietoa rasteihin liittyvistä asioista.

Vamkissa on tänä vuonna käynnistetty teknisesti ja toiminnallisesti mittava Häkä-hanke, jossa kehitetään mikroverkoissa toimiva henkilöturvajärjestelmä. Järjestelmä lähettää kriisitilanteissa hälytysinformaatiota henkilökunnan ja opiskelijoiden matkapuhelimien ja työasemien kautta. Turvallisuuspäivien aikana kokeiltiin myös Häkä-viestin lähetystä tekstiviestillä henkilöstön matkapuhelimiin.

Vamk järjesti turvallisuuskoulutuksen yhteistyössä Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Pohjanmaan hätäkeskuksen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Pohjanmaan alueyksikön kanssa.

Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin