Ajankohtaista

Vamkin ja Uumajan avoimen lähdekoodin osaamisen vahvistamiseen merkittävä rahoitus

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Uumajan yliopiston Open Kvarken -yhteishankkeelle on myönnetty 1,7 miljoonan euron rahoitus. Puolet summasta tulee ns. Botnia Atlantica Interreg -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Muina rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen Västerbotten, Vaasanseudun kehitys Oy sekä Vaasan kaupunki. Rahoitusta tulee myös Vaasan ammattikorkeakoululta, joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistoa, jota kuka tahansa voi käyttää, tutkia tai edelleenkehittää ja jakaa muokattuja versioita eteenpäin. Useimmat ohjelmat ovat olleet suljettuja, mutta tilanne on muuttumassa nopeasti. Avoimen lähdekoodin kehitystä tehdään aktiivisesti ja maailmanlaajuisesti, joten järjestelmät ovat kaupallisia sovelluksia edullisempia ja joustavasti jatkokehitettävissä.

Open Kvarken -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmisto- ja muiden ratkaisujen käyttöä julkisella sektorilla. Merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa, kun toimijat voivat jakaa ohjelmistoja ja osaamista keskenään tai esimerkiksi ulkoistaa omiin tarpeisiin räätälöityjen koodiratkaisujen kehitystyötä. Myös yksityissektorin tietämystä pyritään lisäämään avoimien ohjelmistojen kehittämiseksi julkisen sektorin tarpeisiin.

Kolmivuotisen hankkeen aikana perustetaan avoimen lähdekoodin osaamiskeskukset Vaasaan ja Uumajaan. Osaamiskeskukset tekevät yhteistyötä käytännön ratkaisuissa, joita ovat esimerkiksi räätälöidyt selainratkaisut ja sähköiset asiakirjanhallintaohjelmistot, verkkoneuvottelutyökalut sekä uusille yrityksille suunnatut ohjelmistojen aloituspaketit. Näistä osaprojekteista karttuvaa osaamista tuodaan myös korkeakoulukumppanusten opetuksen hyödyksi.

Ajankohtaista hankkeessa on 15.10. Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä aloitusseminaari, jossa puhuu mm. Suomen kuntien tietohallinnon kehittämisestä vastaava johtaja Antti Holmroos.

Seminaarin 15.10. ohjelma on PDF-liitteenä.

Lisätietoja
-Projektipäällikkö Rainer Lytz, puh. 040 841 2805, rainer.lytz@puv.fi
-Projektikoordinaattori Henrik Niemelä, puh. 040 011 3896, henrik.niemela@puv.fi

Takaisin