Ajankohtaista

Vamkin hoitotyön osasto mukana valtakunnallisessa hankkeessa

Vamkin hoitotyön osasto on mukana opetusministeriön rahoittamassa valtakunnallisessa hankkeessa vuosina 2009-2010. Hanke koskee lakisääteistä sähköistä rakenteista potilastietojen kirjaamista, siihen liittyvää opetusta ja toimintamallin käyttöönottoa terveydenhuollon organisaatioissa.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa uudenlaisen kehittämistyön muodostaminen terveydenhuollon työyksiköiden kanssa, uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen yhteistyössä hoitajien, hoitotyön opiskelijoiden ja hoitotyön opettajien kesken sekä uuden rakenteisen kirjaamistavan oppiminen ja käyttöönotto.

Hanke etenee yhteistyössä Vaasan keskussairaalan ja alueen terveyskeskuksen kanssa. Hanketta koordinoi Laurean ammattikorkeakoulu. Vamkin hoitotyön osasto on mukana syksystä 2009 alkaen.Etualalla projektijohtaja Elina Ora-Hyytiäinen, projektipäällikkö Helena Ikonen, lehtori Terhi Pekkinen ja päätoiminen tuntiopettaja Kirsi Lehtola.

Lisätietoja:
Yliopettaja, osastonjohtaja Regina Nurmi, puh. 0400 113 957

Takaisin