Ajankohtaista

Vamkin henkilöstö juhli onnistunutta auditointia

"Me teimme sen yhdessä!". Vaasan ammattikorkeakoulu on läpäissyt Korkeakoulujen arviointineuvoston KKA:n suorittaman laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin. 19.8. järjestetyssä tilaisuudessa kohotettiin malja koko henkilöstön ja opiskelijoiden parivuotiselle ponnistelulle auditointiin valmistautuessa.

Vaasan ammattikorkeakoulun vahvuuksia olivat auditointiryhmän mukaan toimintajärjestelmän selkeä rakenne ja kattavuus sekä laadunvarmistuksen ja toiminnanohjauksen selkeä yhteys. Johto on sitoutunut kehittämistyöhön ja laadunvarmistus on luonnollinen osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Henkilöstö on ollut laajamittaisesti mukana prosessikuvausten kehittämisessä. Laadunvarmistusjärjestelmä sähköisine palautekanavineen tuottaa riittävästi tietoa ja suurin osa kerättävästä palautteesta hyödynnetään. Tieto on hyvin henkilökunnan ja opiskelijoiden saatavilla. Opettajille on varattu huomattava tuntiresurssi opetuksen kehittämiseen. Ryhmäohjaaja- ja kehityskeskustelukäytäntö on hyvä. Säännölliset kokouskäytännöt tukevat yhteisöllisyyttä.

Toisaalta laadunvarmistusjärjestelmää tulisi keventää ja selkiyttää sekä kiinnittää huomiota järjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuuteen eri kohderyhmiä ajatellen. Koko laadunvarmistusjärjestelmän seurannasta ja arvioinnista pitäisi tehdä kuvaus ja määritellä järjestelmän tavoitteet toimintajärjestelmän alkuun. Tavoitehierarkiaa pitäisi selkiyttää ja yksinkertaistaa. BSC ja prosessikuvausten mittariosiot ovat vielä kesken. Samoin T&K&P-toiminnan seurannassa ja tukipalveluiden prosessikuvauksissa on kehittämistarpeita. Opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia tulee kehittää edelleen, erityisesti opetuksen suunnitteluvaiheessa. Opintojaksojen välipalautteen ja opiskelijoiden oppimisen kumuloitumista seuraavan oppimispalautteen kehittäminen voisi olla hyödyllistä.

KKA toteuttaa vuoteen 2011 mennessä kaikkien suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen auditoinnin. Keskeinen tavoite on tukea korkeakouluja laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti sekä edistää suomalaisen korkeakoulutuksen globaalia kilpailukykyä.

Auditointiryhmän puheenjohtaja Veijo Hintsanen totesi, että auditoinnin keskeinen hyöty korkeakouluille on itse prosessiin valmistautuminen ja itse auditoinnista saatava vahvistus valituille tai suunnitteilla oleville kehityslinjauksille.

Vamkin rehtori vastaanotti auditointitodistuksen Tampereen yliopiston professori Riitta Pyyköltä. Auditointityöryhmän eräs kehittämissuosituksista Vamkille on työelämän sidosryhmäyhteyksien tiivistäminen ja tehokkaampi hyödyntäminen, minkä Tampereen yliopiston professori Pyykkö totesi sen olevan itse asiassa kaikkien korkeakoulujen haaste.

Rehtori Jouko Paaso iloitsi, että auditointiryhmä oli huomioinut Vamkin yhteisöllisyyden ja sen merkityksen toiminnan kehittämisessä. Rehtori Paaso totesi, että auditoinnin tuottamaa arvokasta tietoa tullaan hyödyntämään täysimääräisesti ja että kehitystyö on jo täydessä käynnissä.

Lisätietoja:
Laatupäällikkö Tarja Kettunen
tarja.kettunen@puv.fi

Teksti : Tiina Syrjä, Tarja Gromov
Kuvat: Tiina Syrjä

Takaisin