Ajankohtaista

Vamkin englanninkieliseksi nimeksi University of Applied Sciences

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on esittänyt, että kaikki Suomen ammattikorkeakoulut korvaavat englanninkielisissä yhteyksissä käytetyn Polytechnic-nimikkeensä University of Applied Sciences -nimellä. Vuodenvaihteen jälkeen uudistusta on ryhdytty toteuttamaan kaikissa maan 29 ammattikorkeakoulussa.

Miksi uusi nimi?

Uuden nimen omaksuminen helpottaa kansainvälistä yhteistyötä ja tehostaa ammattikorkeakoulutuksen vertailtavuutta ja tunnistettavuutta. University of Applied Sciences on kansainvälisellä tasolla yleisesti käytetty nimitys ammatilliselle korkea-asteen koulutukselle. Sitä vastoin Polytechnic-nimike yhdistetään toisen asteen tai muuhun alempaan ammatilliseen koulutukseen. Euroopassa sitä ei käytetä missään maassa viittaamaan korkeakoulutukseen. Esimerkiksi Saksassa käytetään saksankielisen Fachhochschule-nimen rinnalla University of Applied Sciences -nimeä.

Esimerkkejä käytöstä englanninkielisessä tekstissä

Englanninkielisessä tekstissä kirjoitetaan ammattikorkeakoulumme nimi ensin suomeksi ja englanninkielinen selite merkitään tämän jälkeen.

Koko nimen käyttö: Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences
Lyhenteen käyttö: Ammattikorkeakoulumme nimen lyhennys on englanninkielisessä käytössä suuraakkosin VAMK. Lyhennettä ensi kertaa tekstissä käytettäessä kirjoitetaan koko nimi suomeksi, lyhenne sen jälkeen sulkumerkkeihin ja englanninkielinen tarkenne tämän jälkeen. Esimerkiksi:
Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), University of Applied Sciences, is a multi-disciplinary, multilingual and international institution providing higher education and research services within Technology and Communication, Business Economics and Tourism as well as Health Care and Social Services. VAMK has approximately 3,500 students enrolled and a staff of over 240 members.

Lisätietoja:

Tiedotus- ja markkinointipäällikkö Tarja Gromov, tarja.gromov@puv.fi

Takaisin