Ajankohtaista

Vamkin EMC-osaaminen kiinnostaa hollannissa asti

Vamk-tiedote 11.10.05
 
Hollantilaisesta korkeakoulusta on saapunut 18 opiskelijan ja kahden opettajan ryhmä Vaasan ammattikorkeakouluun opintovierailulle. Ryhmälle on räätälöity viikon mittainen EMC-tekniikkaan eli sähkömagneettiseen yhteensopivuuvuuteen liittyvä opintokokonaisuus. Ryhmä perehtyy aiheeseen syvemmin eri asiantuntijoiden luennoilla ja pääsee tekemään harjoituksia ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian radiokaiuttomassa tilassa. Ohjelmassa on lisäksi muun muassa yritysvierailu Vaconiin sekä luontoretki Öjbergetille.

Vieraiden ohjelmasta ja opintojen sisällöstä vastaa ammattikorkeakoulun tietotekniikan osasto. Vaasan AMK:lla on ollut opiskelija- ja opettajavaihtoa koskeva sopimus 20 000 opiskelijan Hanzehogeschool Groningenin kanssa vuodesta 2003. Viime keväänä delegaatio Hanzehogeschoolista vieraili Vaasassa, jolloin erityisesti Technobothnia-laboratorio teki suuren vaikutuksen ja herätti kiinnostuksen tiiviimpään yhteistyöhön.

Opintovierailu edistää uusien yhteistyömuotojen suunnittelua hollantilaisten kanssa, kuten EU-tuella rahoitettavia intensiiviohjelmia, lopputyömahdollisuuksia sekä edesauttaa tiiviimpää opiskelija- ja opettajavaihtoa korkeakoulupartnereiden kesken.

Vahvaa sähkö- ja elektroniikkaosaamista ja palvelutoimintaa

Sähkömagneettinen yhteensopivuus, EMC (Electromagnetic Compatibility) tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai järjestelmien kykyä toimia aiheuttamatta häiriöitä muille samassa ympäristössä oleville laitteille. Laitteen synnyttämä sähkömagneettinen häiriö ei saa ylittää tasoa, joka estäisi radio- ja telelaitteiden ja muiden laitteiden toiminnan tarkoitetulla tavalla.

EMC-palvelu on keskeinen osa elektroniikan tuotekehitystä. Vaasa on sulautettujen elektroniikkajärjestelmien ja sähkövoimajärjestelmien kehityksen keskuksia Suomessa. Tekniikan tutkimuslaboratorio Technobothnia palvelee tehokkaasti alueen suur- ja PK-yrityksiä ja edistää alan tutkimusta ja teollisuuden käytännön tarpeista syntyvää palvelutarjontaa. Technobothniassa on Vaasan ammattikorkeakoulun yhdessä alueen yritysten kanssa kehittämä radiokaiuton tila sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sähkömagneettisen ympäristöyhteensopivuuden testausta varten. Yritykset voivat teettää tarvittavat testit maantieteellisesti lähempänä, aikaa ja matkakustannuksia säästäen.

Takaisin