Ajankohtaista

Vaasan ammattikorkeakoulusta edustaja valtakunnallisen matkailututkimusstrategian asiantuntijatyöryhmään

Matkailun yliopettaja VTT Antti Honkanen on kutsuttu Kauppa- ja teollisuusministeriön matkailun asiantuntijaryhmään, joka laatii valtakunnallista matkailututkimusstrategiaa.

Valtakunnallisen matkailututkimusstrategian laatiminen perustuu valtioneuvoston 13.6.2001 tekemään periaatepäätökseen Suomen matkailupoliittisista linjauksista, joissa korostettiin elinkeinoa palvelevan tutkimuksen merkitystä ja ehdotettiin matkailun tutkimukseen pohjaavien osaamisrakenteiden vahvistamista. Tavoitteena on tutkimustiedon tuottajien ja tutkimustiedon tarvitsijoiden intressien nykyistä parempi kohtaaminen.

Työryhmän jäsenet ovat:

Timo Toivonen, Turun kauppakorkeakoulu
Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto
Antti Honkanen, Vaasan ammattikorkeakoulu
Leena Alakoski, Laurea ammattikorkeakoulu
Heikki Lankinen, Suomen hotelli- ja ravintolaliitto ry
Eija Virtasalo, Tekes
Risto Peltola, Viking Line
Esa Makkonen, Bertas Bad
Mika Kylänen, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus
Ritva Marin, Tilastokeskus
Sirkka-Leena Hörkkö, Opetusministeriö
Tom Ylkänen, Matkailun edistämiskeskus
Nina Vesterinen, Kauppa- ja teollisuusministeriö
Mari Ahonen, Kauppa- ja teollisuusministeriö

Takaisin