Ajankohtaista

VAMKin seminaarissa käsiteltiin energistä ja ennakoivaa ympäristöä

Julkaistu 2013-10-07 10:33:39 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ja Vaasan kaupungin kaavoitus järjestivät torstaina 3.10. yhteistyössä seminaarin, jossa pohdittiin energistä ja ennakoivaa ympäristöä.

Perinteisesti ratkaisuja on etsitty jakamalla käytäntö erillisiin projekteihin. Nyt seminaarin tarkoituksena oli vaikutusten laaja-alaisempi ennakointi ja riskien monipuolisempi arviointi. Uudistuvat teknologiat, ekosysteemipalvelut sekä arvotekijät ovat osa kokonaistarkastelua aiempien sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten tekijöiden ohella.

Seminaarin luennoitsijoiksi oli kutsuttu parhaita asiantuntijoita ympäristöministeriöstä, alueellisista viranhaltijoista sekä alan konsulttitoimistoista. Aihealueina olivat strateginen maakäytön ohjaus sekä ilmastonmuutoskysymykset, ekosysteemipalveluiden huomioon ottaminen suunnitelussa sekä paikkatietosovellusten käyttö ympäristösuunnittelussa.

UUsiMaakuva.jpg

Eri ammattialojen osaamisen yhdistäminen on tie yhteiseen päämäärään. Tavoitteena on laadukas ympäristökokonaisuus, aiempaa monipuolisempi ja täsmällisempi tieto sekä päätösten että suunnitelmien sisältämistä kehityssuunnista.

muok_ennakoiva-ympäristö.jpg

Ympäristöinsinööri Jan Nyman Vaasan kaupungilta luennoi ekosysteemipalveluista ja ilmastonmuutoksesta, jonka indikaattorina on käytetty lintuja.

Teksti ja kuva: Lehtori Vesa-Matti Honkanen

Takaisin