Ajankohtaista

VAMKin opiskelijoille luvassa apua arkeen koronakurimuksen keskelle

Julkaistu 2021-02-10 13:50:18 EET.

OKM:ltä saadun rahoituksen turvin Vaasan ammattikorkeakoulussa aloittaa matalan kynnyksen opintopsykologi, joka auttaa myös etäopiskelun haasteissa. VAMOK puolestaan sai rahaa etäpalveluiden kehittämiseen.

Opiskelijoiden hyvinvointi on ollut viime keväästä alkaen erityisellä koetuksella. Huolta ovat lisänneet etenkin pandemia, sen aiheuttamat rajoitukset, etäopiskelu sekä yksinäisyys. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vaasan ammattikorkeakoululle yhteensä 80 000 euron rahoituksen opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Summa jaetaan kahdelle vuodelle siten, että vuonna 2021 käytettävissä on 40 000 euroa, ja vuonna 2022 toiset 40 000 euroa.

Rahoituksen avulla VAMKin opiskelijoille aiotaan tarjota entistä parempia valmiuksia muun muassa digitaaliseen opiskeluun ja itsensä johtamiseen. Etäopiskelu on korostanut näiden valmiuksien merkitystä, sanoo opinto-ohjaaja Kalevi Ylinen.

– Kyse on koko opiskeluajan kestävästä huolenpidosta, johon liittyy myös uusien digitaalisten ohjaustapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Myös tutortoimintaa halutaan laajentaa siten, että myös matematiikassa olisi mahdollisuus tukiopetukseen. Erityisesti lääkelaskennassa on ollut tarvetta tähän jo pitkään.

Opinnäytetyöpaja puolestaan helpottaisi valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita. Lisäksi opintopsykologi aloittaa viimeistään syksyllä osana koulutuksen tukipalveluita.

– Opintopsykologi ei kuulu terveydenhuollon henkilökuntaan, vaan toimii ennaltaehkäisevänä ohjaajana, joka pitää ryhmille oppitunteja. Näin hän myös tulee tutuksi opiskelijoille, ja kynnys hakeutua hänen puheilleen pysyy matalana.

Etäliikuntaa ja -ohjausta

Opiskelijakunta VAMOK saa niinikään OKM:ltä rahoitusta. 45 000 euroa on tarkoitettu etäpalveluiden kehittämiseen. Ajatuksena on muun muassa kartoittaa etäliikuntavuorojen mahdollisuutta sekä ohjevideoiden tekemistä.

VAMOK on kerännyt koronavuoden aikana palautetta opiskelijoiden jaksamisesta. Syksyllä tehdyn kyselyn mukaan osa pitää etäopiskelusta, mutta osa kokee sen todella huonoksi opiskelutavaksi itselleen. Opiskelijakunnassa uskotaan, että hybridimallista voidaan ottaa oppia sittenkin, kun pandemia on taltutettu.

– Etäpalveluille voi olla käyttöä esimerkiksi, jos opiskelija ei asu vakituisesti opiskelupaikkakunnalla. Voi myös olla, että etäopiskeluun suhtauduttaisiin nykyistä positiivisemmin, jos vapaa-ajalla voisi kuitenkin tavata ihmisiä, VAMOKin toiminnanjohtaja Jenna Kivijärvi pohtii.

Takaisin