Ajankohtaista

Vamkin lukuvuosi käyntiin uusin strategisin avauksin

Julkaistu 2010-09-03 15:10:07 EEST.

avajaiset2.jpg

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vamkin lukuvuoden 2010–2011 avajaisia vietettiin 2.9.2010. Opiskelija Johanna Vierikko (vasemmalla), kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri sekä rehtori Tauno Kekäle käsittelivät puheissaan niin Vamkin kuin koko korkeakoulusektorin haasteita ja mahdollisuuksia.

avajaiset_tauno.jpg

Tehtävässään 1.8. aloittanut rehtori Tauno Kekäle avasi Vamkin vuosien 2011 - 2013 uusia strategisia linjauksia, joista keskeiset ovat Vamkin tekniikan koulutusalan vetovoimaisuuden edistäminen, koko ammattikorkeakoulun kansainvälisyyden lisääminen sekä strategisen liittouman syventäminen Vaasan yliopiston kanssa. Rehtori Kekäleen puhe kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).

Kohti energistä tulevaisuutta

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiakeskittymä, joka työllistää 10 000 henkeä ja tuo hyvinvointia koko seudulle. Alueen energia-alan kansainvälisten suuryritysten ja niiden alihankkijoiden suhdannenäkymät ovat kasvussa ja ne tulevat edelleen tarvitsemaan laaja-alaisesti korkeakoulutettua työvoimaa. Tukeakseen näitä osaamistarpeita ja seudun hyvinvointia sekä vahvistaakseen omaa kilpailukykyään korkeakoulusektorilla Vamk tulee seuraavan kahden vuoden aikana panostamaan voimakkaasti energiatekniikkaan koulutuksessaan. Vamkin profiilin kantava teemana on energisyys niin henkilöstön ja opiskelijoiden toiminnassa kuin sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa ja työelämäyhteyksissä.

Niin ikään Vamk tulee panostamaan kansainvälisyyteen, jolloin keskiössä ovat erityisesti englannin kielellä suoritettujen opintopisteiden lisääminen sekä henkilöstön liikkuvuuden edellytysten parantaminen. Korkeakoulukumppanuuksissa panostetaan Kiinaan, Afrikan Ghanaan sekä Balkanin alueen yhteistyöhön, mikä toiminta avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia maksullisen vientikoulutuksen käynnistämiseen.

Vaasan yliopiston kanssa tiivistetään yhteistyötä aikuiskoulutuksessa, hanketoiminnassa sekä henkilöstön ja opiskelijoiden tietotekniikan palveluissa. Aiempaa vakiintunutta yhteistyötä ovat muun muassa tekniikan tutkimus- ja koulutuslaboratorio Technobothnia, tiedekirjasto Tritonia, avoin korkeakouluopetus ja yhteisten kiinteistöpalveluiden hyödyntäminen. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskus Medibothnian konseptin kehitystä jatketaan.

avajaiset3.jpg

Juhlapuheen esitti kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, joka on myös Vamkin osakeyhtiön hallituksen jäsen. Suomen menestys pohjautuu osaamiseen, jossa kansallisesti koulutuksella on ratkaiseva rooli. Ammattikorkeakouluilla on alueiden kehittämisessä ratkaiseva rooli tulevaisuudessakin. Yhteistyötä alueiden korkeakoulujen kesken tulee tiivistää, niin Vaasassa kuin koko Pohjanmaan alueella.  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken on runsaasti yhteistyön mahdollisuuksia erityisesti hallinnollisissa palveluissa, vaikka tutkintorakenteiden erilaisuus säilytettäisiinkin. Kansanedustaja Kumpula-Natrin puhe kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).

Opiskelijakunta Vamok:n tervehdyksen esitti tiedotusvastaava Johanna Vierikko, joka kiitti Vamkin avointa, rentoa ja yhteisöllistä opiskeluilmapiiriä, jossa on hyvä kasvattaa osaamistaan.

Avajaiset_6646.jpg

Puheiden jälkeen lukuvuoden avausta jatkettiin, kuinkas muutenkaan kuin kahvittelun merkeissä. Vasemmalta Vamkiin tekniikan toimialajohtaja Jorma Tuominen, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson sekä vuoden 1996 perustamisvaiheen läpi Vamkin luotsannut ja vuoteen 2004 asti rehtorina toiminut Pentti Ruotsala.

Käynnistyneen lukuvuoden aikana Vamkissa aloittaa 650 uutta opiskelijaa nuorille suunnatussa 17 koulutusohjelmassa. Aikuisille suunnatuissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelee vuosittain n. 500 aikuisopiskelijaa.

Teksti: Tarja Gromov
Kuvat: Vesa Sirén


Takaisin