Ajankohtaista

VAMKin kokeilut digitaalisessa tarinankerronnassa avaavat yhteistyön mahdollisuuksia

Julkaistu 2011-03-17 12:24:02 EET.

Sosiaalialan lehtori Ahti Nyman esitteli Sulautetun opetuksen seminaarissa Helsingissä digitaalisen tarinankerronnan menetelmää. Nyman on kehittänyt menetelmää sosiaalialan päätoimisen tuntiopettajan Merja Kamisen kanssa.

Sosiaalialan opiskelijat tekivät Kamisen Ihminen oppijana ja ryhmän jäsenenä -opintojaksossa aiheistaan tarinan digitaalisen tarinankerronnan menetelmällä. Tietojenkäsittelyn opiskelijat olivat tukena tarinan tekniseen toteutukseen vaadittavissa multimediatuotannon työkalujen käytössä.

Sulautuva-opetus.jpg

Ahti Nymanin esitys digitaalisesta tarinankerronnasta herätti runsaasti keskustelua ja yhteistyöehdotuksia Sulautuvan opetuksen seminaarissa, jossa oli 200 osallistujaa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.

Digitaalinen tarinankerronta yhdistää perinteisen kerronnan ja ja elokuvatekniikan. Tämän mediakasvatusmenetelmän alkuperäinen perusajatus on, että jokaisella on tarina kerrottavanaan ja että tekniikan avulla ne voidaan tuoda esimerkiksi internetiin muiden nähtäville.

VAMKissa digitaalista tarinankerrontaa käytetään oppimisen ja osallistamisen sekä uuden tiedon tuottamisen välineenä. Menetelmän avulla voidaan herättää kiinnostusta erilaisiin ammattiosaamista lisääviin tekijöihin, kuten kehittyminen ryhmätyöskentelyssä, teknisissä valmiuksissa sekä työprosessien ymmärtämisessä ja kuvaamisessa. Näin edistetään opiskelijoiden valmiuksia soveltaa menetelmää ammatissaan, ja eri ammattien osaajista pyritään saamaan alaansa liittyvien sisältöjen tuottajia menetelmän avulla.

Valmiit elokuvat koostuvat itse kerrotusta tarinasta ja sitä tukevasta kuvakollaasista. Osallistujat harjoittelevat tarinankerrontaa ja kirjaavat tarinat. Tarinat nauhoitetaan ja niiden ympärille editoidaan lyhytelokuvat osallistujien itse ottamista videoista, valokuvista tai piirustuksista. Myös animaatiota tai 3D-ympäristössä (esim. Second Life) toteutettuja tapahtumia voidaan hyödyntää osana digitaalista tarinaa.

Digitaalisessa tarinankerronnassa edellytettävä perusosaaminen aiotaan ottaa osaksi VAMKin sosiaalialan opintoja. Tämän ohella vastaavia opintoja on tavoitteena tuoda tarjolle kaikille opiskelijoille vapaa-valintaisina opintoina lukuvuoden 2011–2012 aikana.

Digitaalinen tarinankerronta -menetelmä tarjoaa erinomaisia yhteistyön mahdollisuuksia VAMKin sosiaalialan ja muiden koulutusten välillä: kiinnostuksensa on ilmaissut jo tietojenkäsittelyn osasto teknisen toteutuksen opettamisessa, vastaavasti kone- ja tuotantotekniikan osastoa kiinnostaa tarinoinnin sisältötyö. Yhteistyön ansiosta voidaan seuloa menetelmän soveltamisen uusia mahdollisuuksia eri aloilla ja kehittää menetelmää edelleen.

Takaisin