Ajankohtaista

VAMKin ja VAO:n opiskelijat elämyksellisessä yhteistyössä

Julkaistu 2013-05-21 09:29:24 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin sosionomiopiskelijat ja Vaasan ammattiopiston, VAO:n maahanmuuttajaopiskelijat ovat tehneet innostuneesti yhteistyötä Kulttuurit ihmisen arjessa ja yhteiskunnan toiminnassa -opintojakson puitteissa tänä keväänä.

- Yhteistyöllä tavoiteltiin kokemuksellista elämystä VAMKin ja VAO:n opiskelijoille. Tarkoituksena oli tukea monikulttuurisen yhteiskunnan rakentumista sekä antaa lisäymmärrystä monikulttuurisuuteen ryhmätyötä tekemällä ja tutustumalla konkreettisesti opiskelijakollegoiden kulttuureihin, kertoo lehtori Heidi Blom Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Tapaamisia oli kolme, joiden sisällön kukin pienryhmä päätti itse. Teemoina olivat suomalaisuus, suomalainen kulttuuri ja vieraat kulttuurit. Opiskelijat saivat konkreettisen käsityksen vieraiden kulttuureiden merkityksestä sekä lisäymmärrystä vieraiden kulttuureiden ominaispiirteistä, arvoista, normeista ja toimintatavoista. Yhteistyöllä autettiin myös maahanmuuttajaopiskelijoita integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi pyrittiin rohkaisemaan opiskelijoita luonnolliseen kanssakäymiseen toistensa kanssa.

Yhteinen kokemus huipentui kansainvälisen kulttuuriseuran Mira-talossa järjestettyyn seminaariin, jossa opiskelijoille kerrottiin Mira-talon toiminnasta ja mahdollisuuksista. VAO:n opiskelijat olivat laatineet pienryhmissä lyhyen kuvauksen omasta kulttuuristaan ja sosionomiopiskelijat kertoivat kuvien kera yhteistyön hedelmistä.

Yhteistyöhön osallistuivat VAMKin 1A- ja 1B-luokan sosionomit sekä VAO:n valmentavan opetuksen elokuussa 2012 ja tammikuussa 2013 aloittaneet maahanmuuttajaopiskelijat.

Kiitos kaikille osallistujille!

www_VAMKmaahanmuuttajaopiskelijat.jpg

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: punaisen paperin valinneet kokivat, että opintojakso oli sisällöllisesti elämyksellinen, sininen paperi viittasi tiedon lisääntymiseen.

Teksti ja kuva: Heidi Blom

Takaisin