Ajankohtaista

VAMKin auditointia on tehty yhdessä kehittäen

Julkaistu 2021-03-31 08:18:27 EEST.

Kansainvälinen auditointiryhmä haastatteli yli sataa opiskelijaa, sidosryhmien ja työelämän edustajaa sekä Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstöä videoyhteyden avulla. Pitkän prosessin aikana on opittu paljon.

Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi eli laatujärjestelmän arviointi edistyy suunnitellusti.  Auditointihaastattelut saatiin päätökseen viime viikolla, ja niissä oli yhteensä 102 osallistujaa. Heistä 40 oli opiskelijoita eri koulutusohjelmista, mukaan lukien kansainvälinen sekä jatkuvan oppimisen ryhmä. Haastatteluita käytiin 14, ja sen lisäksi opiskelijoiden mielipiteitä kuunneltiin työpajoissa.

– Kiitos kaikille osallistujille. Auditointiprosessin aikana on opittu paljon, ja työskentely on ollut vuorovaikutteista. Tätä on tehty yhdessä kehittäen, sanoo VAMKin laatupäällikkö Tarja Kettunen.

Auditoinnin tekee Karvi eli Koulutuksen kansallinen arviointikeskus. Vaasan ammattikorkeakoulua arvioi kansainvälinen ryhmä, joka teki haastattelut pandemian vuoksi etäyhteyksin.

Ryhmän puheenjohtaja on emeritaprofessori Eva Werner, joka on toiminut muun muassa itävaltalaisen Kremsin ammattikorkeakoulun rehtorina. Muut kolme jäsentä ovat Alankomaista ja Suomesta, ja Karvin puolesta järjestelyistä vastasi kaksi henkilöä. Kettusen mukaan ryhmähaastatteluista välittyi aito kehittämisen halu.

– Videoyhteydet toimivat todella hyvin, ja ryhmähaastatteluissa saatiin aikaan paljon avointa keskustelua. 

Laajaa näkemystä

Auditoinnin tarkoituksena on saada puolueettomien asiantuntijoiden arvio Vaasan ammattikorkeakoulun vahvuuksista ja hyvistä käytännöistä, mutta myös kehittämiskohteista. Tulosten odotetaan valmistuvan kesäkuussa, ja niiden pohjalta VAMK voi suunnitella toimintaansa entistä paremmaksi.

Työelämäyhteistyö on yksi VAMKin strategisista painopisteistä ja samalla keskeinen kehittämisen osa-alue. Siksi sitä tarkastellaan myös auditoinnissa yhtenä arvioinnin osa-alueena koulutuksen ja vaikuttavuuden ohella. 

– Auditoinnissa on ollut mukana hallituksen jäsenten lisäksi sidosryhmien osallistujia sekä työelämän yhteistyökumppaneita. Heiltä saatiin arvokasta näkemystä myös koulutuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

”Elämäni talkoot”

Johtoryhmän haastattelulla alkaneisiin auditointeihin osallistuivat myös tukipalveluiden, laadunhallinnan sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edustajat. VAMKin eri työryhmissä toimivat Vamokin edustajat haastateltiin omana ryhmänään.

Henkilöstön kehittämisen ja hyvinvoinnin sekä jatkuvan oppimisen teemoista oli omat ryhmänsä.

VAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen haluaa kiittää kaikkia alueen sidosryhmien edustajia.

– Koko auditoinnin ajan oli tunne, että Pohjanmaa ja Vaasa ovat tässä meidän tukenamme. Työ alueen elinvoiman ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on yhteinen tavoitteemme. Kokonaisuutena voin sanoa, että elämäni parhaat talkoot!

Takaisin