Ajankohtaista

VAMKille ensimmäisenä osaamiskartta

Julkaistu 2014-01-22 10:26:38 EET.

Organisaation osaaminen on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi, ja osaamista tulee jatkuvasti kehittää ja päivittää. Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on tarttunut tähän haasteeseen laatimalla henkilöstölle osaamiskartan ensimmäisenä Suomen ammattikorkeakouluista.

Opetusjohtajana toimiva Raijaliisa Laakkonen on ollut laatimassa VAMKin henkilöstön osaamiskarttaa, jonka tarkoituksena on kuvata kaikki organisaatiossa tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

- Kaikilla menestyvillä yrityksillä on käytössä osaamiskartat, jotka kertovat, mitä osaamista yrityksellä jo on, minkälaista osaamista täytyy rekrytoida, tai miten olemassa olevaa osaamista voi johtaa ja kehittää, kertoo Raijaliisa Laakkonen.

Henkilöstöä voidaan kehittää muun muassa henkilöstökoulutusten, mentoroinnin tai työkierron avulla. Myös asiakkailta eli työelämältä ja opiskelijoilta saatu palaute huomioidaan VAMKin henkilöstön kehittämisessä. Organisaation vahvistettu osaamiskartta tulee olla koko henkilöstön tiedossa, jotta henkilöstö voi arvioida omaa osaamistaan ja osaamisensa kehittämistarvetta.

Vaasan ammattikorkeakoulussa osaamiskartta on tärkeä työkalu erityisesti opettajien pedagogisessa kehittämisessä.

- VAMKin sisäiset henkilöstökoulutukset on suunnattu jo vuosien ajan olemassa olevan osaamisvajeen kehittämiseksi. Esimerkiksi henkilöstön jäädessä eläkkeelle uusia henkilöitä rekrytoidaan osaamiskartan ja osaamisvajeen perusteella, mainitsee Laakkonen.

Vaasan ammattikorkeakoulun tarvitsema henkilöstön osaaminen on riippuvainen ammattikorkeakoulun visiosta, strategiasta, painopistealueista ja koulutusvastuista.

- Koulutukseen liittyvän osaamisen lisäksi VAMKin ydinosaamisalueet; energia, kansainvälisyys, verkostoituminen ja laatu sekä niissä menestyminen, ovat olennaisia VAMKin kilpailukyvylle, kertoo Raijaliisa Laakkonen.

Osaamiskarttaa tulee uudistaa aika ajoin yhteiskunnan, työelämän ja organisaation uudistuessa. Esimerkiksi kansainvälistyminen, uudet työtehtävät ja ammatit sekä digitalisoituminen tuovat uusia haasteita.

- Yhdellä henkilöllä ei tarvitse olla kaikkea osaamista, mutta henkilöstön kokonaisuudessaan pitää muodostaa vaadittava kokonaisuus, muistuttaa Laakkonen.

Laakkonen2.jpg

VAMKin opetusjohtaja Raijaliisa Laakkonen esittelee opetustaidon tavoitteita ja kehittämistä kansainvälisessä opettajankoulutusseminaarissa Dubaissa helmikuussa. Kuva: Eliina Salmela

Takaisin