Ajankohtaista

Vamkiin hakeneiden määrä kasvoi

Nuorten eli päiväopetuksena toteutettavien suomen- ja ruotsinkielisten koulutusohjelmiemme hakijamäärä kasvoi kuluvan kevään valtakunnallisessa yhteishaussa 11 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Aloituspaikkoja nuorten koulutusohjelmissa oli tarjolla 514, joihin tuli kaikkiaan 1002 ensisijaista ts. Vamkin kiinnostavimmaksi opiskelukorkeakoulukseen valinnutta hakijaa. Kaikkiaan hakemuksia vastaanotettiin 3233. Koulutusohjelmista eniten kiinnostivat matkailu, sosiaaliala, hoito- ja terveydenhoitotyö, sähkötekniikka ja liiketalous.

Hakijamäärät Vamkiin ovat olleet tasaisessa kasvussa vuodesta 2007 lähtien. Niin ikään aikuisten amk-tutkintoon johtavien koulutusohjelmien vetovoimaisuus oli kuluvan kevään haussa hyvä: kasvua oli peräti 60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ylempään amk-tutkintoon jätettyjen hakemusten määrä pysyi jokseenkin viime kevään tasolla.

Vaasan ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin tradenomeja, insinöörejä, restonomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opiskelijoita on 3300, joista aikuisopiskelijoita on 500. Päätoimista henkilöstöä on 250.

Takaisin