Ajankohtaista

Vamk edistää ulkomaalaisten opiskelijoidensa työllistymistä

Vaasan ammattikorkeakoulussa, Vamkissa on käynnistynyt ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä Suomessa edistävä, opetusministeriön rahoittama hanke.

Opiskelijoiden mukaantuloa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään pyritään helpottamaan muun muassa muokkaamalla opintojen rakennetta juuri heille sopivaksi. Ammatillisen osaamisen ohella työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kielitaito ja kulttuuriset tekijät. Opiskelijat kaipaavat myös yhteiskunnan rakenteiden ja työelämän tuntemusta.

Vamkissa opiskelee vuosittain noin 300 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa kolmessa englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Näille opiskelijoille kehitetään opintokokonaisuutta, joka sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, työnhausta ja mahdollisuuksia solmia työelämäkontakteja. Tämän lisäksi keskeisenä perusopintona kaikilla opintojaksoilla on ammatillisen kielitaidon vahvistaminen.

Vamk ylläpitää tiiviitä yhteyksiä alueen työelämään, joten hankkeen aikana tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää näitä kanavia myös ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllisyyden edistämiseen. Niin ikään yhteydenpito erilaisiin viranomaisiin on hankkeen aikana huomioitu. Lisäksi kerätään ja tuotetaan tutkimustietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat ulkomaalaisen opiskelijan aikomuksiin jäädä maahan, jossa hän opiskelee.

Lisätietoja:

Lehtori, hankevastaava Marianne Waltermann

Takaisin