Ajankohtaista

VAMK Chance Kick Off-seminarium

Tid: fredagen 14.11.2005 kl. 15.15. - 17.30
Plats: Vasa Yrkeshögskola, Rådhusgatan 31, festsalen

Program

Kl 15.15-15.30, Vasa yrkeshögskola, rektor Jouko Paaso - Välkomsthälsning samt tack till gästföreläsarna.

Kl 15.30-15.45 Vasa stad, Social- och hälsovårdsdirektör Juha Karvala - Social- och hälsovårdsbranschens framtidsutsikter; de stora årskullarna åldras.

Kl 15.45-16.00, Vasa stad, Social- och hälsovårdsverket, direktör för hem- och anstaltsvård, EM, läkare Matti Paloneva - Nuläge beträffande hemmaboende åldringars hälsa och förmåga att klara de dagliga sysslorna.

Kl 16.00-16.15, Vasa stad, Social- och hälsovårdsverkets förvaltningsdirektör Christine Nyholm - Socialbranschens lagstiftning, bl a beträffande köptjänster.

Kl 16.15-16.30, Vasa stad, Byggnadstillsynen, byggnadsinspektör Eija Muttonen-Mattila - Social- och hälsovårdsbranschens principer gällande planering.

Kl 16.30-16.45, Vasa stad, Social- och hälsovårdsverket, Brändö hälsovårdscentral, avdelningsskötare Camilla Mäkinen - En verklig bild av sjukskötarens arbete på en hälsostation med många åldringar.

Kl 16.45-17.00, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry, Etelä-Pohjanmaan TSY, Koskenkorvan Tuulikello Ky, ordförande Jani Karvonen - Social- och hälsovårdsbranschens företagande och företagarens vardag.

Kl 17.00-17.15, Merinova, innovationsombudsman Sami Heikkiniemi - Venture Cup samt social- och hälsovårdsbranschens företagande, uppmaning att delta i tävlingen

Kl 17.15-17.30, Vasa yrkeshögskola, prefekt Elisabeth Malka - Slutord

Mera information:

Timo Malin

http://www.puv.fi/sv/studietjanster/businessfactory/

Takaisin