Ajankohtaista

VAMK vieraili CERNissä: Yhteistyöstä hienoja mahdollisuuksia seudulle ja opiskelijoille

Julkaistu 2018-09-28 08:52:57 EEST.

VAMKin rehtori Tauno Kekäle ja yliopettaja (Physics) Seppo Mäkinen vierailivat vaasalaisen valtuuskunnan mukana Euroopan hiukkastutkimuskeskus Cernissä. Syyskuun 13. päivänä tapahtunut vierailu oli täynnä korkeatasoista ohjelmaa ja mielenkiintoisten henkilöiden tapaamisia.

- VAMKin tavoite on saada aikaan opiskelijoiden kesätöihin, työharjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen liittyvä sopimus Cernin kanssa, kertoo Tauno Kekäle.

Cern1_610.jpg

Tauno Kekäle, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sekä Cernin kiihdytin- ja teknologiajohtaja Frédérick Bordry.

Cern2_610.jpg

MoEDAL-yhteistyön puheenjohtaja James Pinfold kertoo vaasalaisille koelaitteistosta ja kokeen tavoitteista Cernin koealueen yläpuolella. Laitteisto sijaitsee n. 100 m maan pinnan alapuolella.

Valtuuskunnan tavoite oli kaksitahoinen: yhtäältä pyrittiin luomaan konkreettisia yhteyksiä vaasalaisten yritysten ja Cernin välille, toisaalta etsittiin keinoja mahdollistaa Vaasan yliopiston, VAMKin, Novian ja Vamian opiskelijoiden työskentelyjaksot Cernissä. Potentiaali on molemmissa erittäin suuri: Cernin LHC-kiihdyttimen massiivinen päivittäminen synnyttää hyvät mahdollisuudet Vaasan alueella toimivien yritysten ja Cernin väliseen kaupankäyntiin.

-  Tämän lisäksi neljän oppilaitoksemme tuhannet opiskelijat voivat saada Cernistä mielenkiintoisen, kansainvälisen ja mahdollisesti jopa koko elämän mullistavan kokemuksen opiskeluaikanaan, iloitsee Seppo Mäkinen.

Yhdessä rintamassa

Matkan aikana saatiin hyviä uutisia: Cernin johto oli hyväksynyt Vaasan konsortion viralliseksi jäseneksi MoEDAL-kokeeseen. Konsortiota koskevat mittaukset tullaan tekemään sen jälkeen, kun LHC-renkaan iso uudistamistyö on saatu valmiiksi.

- Konsortion virallinen asema antaa hyvät lähtökohdat vaasalaisille yrityksille, kun ne tarjoavat LHC:n päivittämisessä tarvittavia komponentteja Cernille, Kekäle toteaa.

Konsortion rakenne edusti Vaasan mallia parhaimmillaan. Mukana olivat yhdessä rintamassa niin Vaasan yliopiston, VAMKin kuin Vamiankin rehtorit, Vaasan kaupungin kehitysjohtaja, Novian tutkimuspäällikkö ja paikallisten yritysten edustajia.

- Kaikki yhdessä rintamassa Vaasan alueen parhaaksi työskennellen!

Cern3_610.jpg

Vaasan iloinen 13-henkinen ryhmä Cernissä. Taustalla kuva LHC-kiihdyttimen 27 km pitkästä tunnelista.

Teksti: Yliopettaja Seppo Mäkinen
Kuvat: Seppo Mäkinen ja Cern

Takaisin