Ajankohtaista

VAMK palkitsi vuoden 2012 parhaat opinnäytetyöt

Julkaistu 2013-02-08 11:49:00 EET.

VAMKissa palkittiin vuoden 2012 parhaat opinnäytetyöt perjantaina 8.2. Ansiokkaat opinnäytteen tekijät saivat tunnustukseksi 500 euron lahjakortin.

Liiketalouden opiskelija Anniina Salo selvitti opinnäytetyössään henkilöstön perehdyttämisen nykytilaa seinäjokelaisessa Hotel Sorsanpesässä. Tutkimusta varten Salo haastatteli hotellin henkilökuntaa ja johtoa ja analysoi tulokset laadullisin menetelmin. Salon mukaan sisäinen markkinointi sekä strategian ja arvojen yhteys perehdyttämiseen on tärkeä ymmärtää, jotta toteutuksesta saadaan laadukasta ja tarkoituksenmukaista. Opinnäytetyön ohjasi yliopettaja Kim Skåtar.

Hoitotyön opiskelija Kaisa Siljanen kuvasi opinnäytetyössään psykiatristen sairaanhoitajien valmiuksia kuuron potilaan kohtaamisessa. Tutkimuksessa paneuduttiin hoitajien kokemuksiin ja siihen, miten kuuron potilaan hoitotyötä voidaan entisestään kehittää. Tutkimustulokset osoittavat, että psykiatristen sairaanhoitajien valmiudet kuuron potilaan kohtaamiseen koostuvat valmiuksista kuuron henkilön kohtaamiseen, opiskelusta ja tiedonhankinnasta sekä ammatillisesta osaamisesta. Opinnäytetyön ohjaajana toimi lehtori Pirjo Peltomäki.

Företagsekonomi-opiskelija Jeanette Levlin tutki kuluttajien odotuksia kylpytynnyreitä valmistavan, Korsnäsissä sijaitsevan SpaDealers Oy:n tuotteita ja niiden valmistajaa kohtaan. Tutkimuksessa kartoitettiin myös niiden asiakkaiden tyytyväisyyttä, jotka ovat jo hankkineet kylpytynnyrin. Levlinin tekemän tutkimuksen myötä yrityksellä on parempi käsitys siitä, mitä asiakkaat arvostavat ja miten asiakkaiden toiveet voidaan jatkossa huomioida paremmin. Opinnäytetyön ohjasi yliopettaja Henrik Virtanen.

Arviointikriteereinä käytettiin yhteyttä alan ammattikäytäntöihin, työssä käytettyjä menetelmiä ja saatua tulosta sekä raportointia. Muina kriteereinä olivat opinnäytetyön ajankohtaisuus, tarpeellisuus toimeksiantajalle sekä valittujen tutkimusmenetelmien sopivuus ja luotettavuus. Raatiin kuuluivat yliopettajat Marja Naaranoja, Hanna-Leena Melender, Päivi Sampola ja Kim Skåtar sekä opetusjohtaja Raijaliisa Laakkonen.

palkitut07022013_WWW.jpg

Voitokkaiden opinnäytetöiden tekijöiden on helppo hymyillä. Vasemmalta oikealle: Kaisa Siljanen, Anniina Salo ja Jeanette Levlin.

Kuva: Pia Liedes

Takaisin