Ajankohtaista

VAMK och Novia söker en projektkoordinator

Julkaistu 2015-09-09 15:02:30 EEST.

Till enheten i Vasa, Wolffskavägen sökes en

Projektkoordinator för trespråkig utbildning inom företagsekonomi (50 %)

för tiden 28.9.2015–28.3.2016.

Hösten 2015 inleder Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Vasa yrkeshögskola ett projekt med syfte att utveckla samarbetet inom utbildningen i företagsekonomi mellan de båda högskolorna. I samband med att de svensk, engelsk och finskspråkiga utbildningarna i företagsekonomi flyttar till samma campus är det av yttersta vikt att vid uppstarten av det nya campussamarbetet bygga upp fungerande och långsiktiga strukturer och gemensamma träffpunkter. Projektkoordinatorns uppgift blir att tillsammans med en projektgrupp bygga ramarna för detta samarbete.

I arbetsuppgifterna ingår främst:

  • att bygga ramarna för samarbetet mellan utbildningarna i företagsekonomi på svenska, finska och engelska så att en språkgränsöverskridande utbildningshelhet nås
  • att planera och genomföras gemensamma projekt och träffpunkter
  • att utvärdering och rapportera om konceptet för mångspråkig utbildning

Vi söker dig som:

  • är trespråkig (svenska, finska, engelska)
  • har en merkantil utbildning (t.ex. tradenom)
  • förstår regionens behov av flerspråkiga experter
  • har vilja och intresse för att aktivt medverka till utveckling av träffpunkter för studerande
  • är utåtriktad, idérik och kreativ

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på fyra månader.

Placeringsort: Vasa

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Jonas Waller, tfn (06) 328 5500, mobil 050 374 2477 eller avdelningschef Anna-Lena Berglund, tfn (06) 328 5420, mobil 044 780 5420.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 23.9.2015 kl. 16.00. Sänd till Yrkeshögskolan Novia, Jonas Waller, PB 6, 65201 Vasa. Märk kuvertet ”Projektkoordinator".

Takaisin