Ajankohtaista

VAMK ja Vaasan yliopisto tiivistävät yhteistyötä työelämäpalveluissa

Julkaistu 2011-03-02 14:01:49 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto sopivat 2.3.3011 yhteistyöstä aikuis- ja täydennyskoulutuksen tuottamisessa, palvelututkimuk­sessa sekä organisaatioiden ja alueiden kehittämishankkeiden tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja johtamisessa.

Palvelutarjonnan painopisteet ovat erityisesti liiketoiminnan, energian ja hyvinvoinnin osaamisalueilla. Myös viime syksynä käynnistettyä avoimen korkeakouluopetuksen yhteistyötä tullaan jatkamaan.

Osaamisen kokoamisella yhteiseen palvelupisteeseen voidaan edistää entistä paremmin alueen työelämän kilpailukykyä ja vastata joustavasti sen kehittyneisiin osaamistarpeisiin. Toimijoiden asiantuntemus täydentää toisiaan ja edistää myös uutta osaamista tehostuneena tiedonvaihtona ja vuorovaikutuksena.

Yhteistyö tehostaa palveluita ja mahdollistaa niiden selkeämmän tuotteistamisen, markkinoinnin ja näkyvyyden kasvattamisen. Niin ikään valmiudet osallistua laajoihin kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin lisääntyvät. Aikuiskoulutuksen yhteistyöllä vastataan niin työelämän kuin elinikäisen oppimisen tarpeisiin.

Käytännön toiminta organisoidaan Levón-instuutin kautta, perustuen ammattikorkeakoulun kanssa tehtävään toiminnan suunnitteluun ja sovittuihin tavoitteisiin. Levón-instituutista mukana on koko sen henkilöstö. Ammattikorkeakoulun henkilöstöstä neljän hankekoodinaattorin työpiste siirtyy Levónin tiloihin, ja kolme henkilöä työskentelee siellä osa-aikaisesti. Yhteistyöhön osallistuu tarvittaessa muutakin hanke- ja opetushenkilöstöä. Kummankin osapuolen henkilöstö on jatkaa nykyisen organisaationsa työntekijöinä.

Lisätietoja

TKI-johtaja Leena Vilkuna
Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö
Puh. 040 708 4451

Johtaja Jukka Peltoniemi
Vaasan yliopisto, Levón-instituutti
Puh. 050 592 8771

 

 

Takaisin