Ajankohtaista

VAMK ja SeAMK tiivistävät yhteistyötään

Julkaistu 2011-10-11 08:55:15 EEST.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMKin ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin yhteistyön valmistelu käynnistettiin vuoden 2011 alussa. Korkeakoulun johtoryhmät sekä koulutusalojen ja tukipalveluiden edustajat ovat valmistelleet yhteisen kahdeksan kohdan toimenpideohjelman. Siihen kuuluu yhteistyö strategisessa suunnittelussa, henkilöstökoulutus, tietohallinto, kansainvälisyys sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta eli TKI. Lisäksi tehdään yhteistyötä tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusaloilla.

Toimenpideohjelman toteutus on aloitettu tänä syksynä ja se jatkuu ensi vuoden loppuun. Toimenpideohjelman kehittämistoimia valmistelevat ja etenemistä seuraavat VAMKin ja SeAMKin johtoryhmät.

Alueiden tarpeet lähtökohtana

Kumpikin ammattikorkeakoulu jatkaa toimintaansa itsenäisinä korkeakouluina. Yhteistyön lähtökohtana on monipuolisten korkeakoulupalvelujen turvaaminen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueille, joissa asuu noin 7 % Suomen väestöstä. Korkeakouluilla on toisistaan erottuvat painoalat, jotka tukevat niiden vaikutusalueiden profiileja.

Vaasan seudulla sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, joka työllistää yli 10 000 henkilöä ja tuottaa noin 12 prosenttia koko Suomen teknologiateollisuuden viennistä. Energiateknologian osaamisen painopisteet ovat erityisesti tutkimus, tuotekehitys sekä tuotanto ja siihen liittyvä jakelu ja käyttö. Keskittymä tarvitsee jatkuvasti erityisesti tekniikan alojen uusia osaajia sekä runsaasti myös muiden alojen taitajia: se vahvistaa niin vähittäiskaupan, palvelualojen kuin julkisen sektorin tarjontaa ja luo hyvinvointia koko seudulle.

Etelä-Pohjanmaalla on Suomen johtava elintarvikeklusteri ja valtakunnallinen elintarvikealan osaamiskeskus. Alkutuotannon ja jalostuksen suuren osuuden vuoksi elinkeinorakenne on hyvin omaleimainen. Alueen erityispiirteinä ovat myös pk-yritysten suuri määrä ja niiden muodostamat alueelliset keskittymät esimerkiksi metalli- ja rakennusteollisuudessa. Lisäksi maakunta on tunnettu monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja tapahtumaosaamisestaan.

Ripeästi käytännön toimiin

Käytännön yhteistyön käynnistäminen tuo molemmille osapuolille merkittäviä hyötyjä. Jo käynnistynyttä tukipalveluyhteistyötä ovat muun muassa henkilöstön täydennyskoulutus, jossa tarjolla on perinteiseen ja verkossa tapahtuvaan opetukseen liittyviä kursseja sekä tutustumista ja tiedon jakamista osapuolten hyvistä käytänteistä. Tietohallinnossa kehitetään yhdessä muun muassa verkkopohjaista opinto-opasta.

Korkeakoulujen johto tiivistää yhteistyötään strategisessa suunnittelussa. Ajankohtainen asia on vaikuttaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosien 2011–2016 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan, erityisesti koulutuksen mitoituksen osalta.

Liiketalouden ja tekniikan koulutusaloilla on käynnissä yhteinen TREENI-hanke, jossa nopeutetaan korkeakoulusta valmistuneiden sijoittumista koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tekniikan koulutuksessa on sovittu samankaltaisen aikuiskoulutustarjonnan käynnistämisestä vuorovuosin. Näin on varmistettu opiskelijoiden saatavuus esimerkiksi rakentamisen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Sosiaali- ja terveysalalla vaihdetaan asiantuntijaluennoitsijoita.

Vaasan ammattikorkeakoulusta VAMKista valmistuu monialaisia ja monikielisiä insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja ja restonomeja. Opiskelijoita on 3600 ja päätoimista henkilöstöä 300. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälistä liiketoimintaa kiinteässä yhteistyössä alueen energiateknologian osaamiskeskittymään, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opetusta järjestetään kuudella koulutusalalla, joista valmistuu työelämän ammattilaisia 14 eri tutkintonimikkeellä. Opiskelijoita on 4850 ja päätoimista henkilöstöä noin 400. SeAMKin koulutuksen ja TKI-toiminnan profiilialueet ovat elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät teollisuudessa ja rakentamisessa, kulttuuri- ja elämystuotanto, julkiset palveluinnovaatiot sekä yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

LISÄTIETOJA

Rehtori Tauno Kekäle, Vaasan ammattikorkeakoulu, puh. 040 076 1619

Takaisin