Ajankohtaista

VAMK-tutkimus: Veneilijät ovat valmiita maksamaan enemmän vihreistä energiaratkaisuista

Julkaistu 2010-11-24 14:34:42 EET.

Veneiden uudet energiajärjestelmät ja ympäristöystävälliset näkökohdat askarruttavat venealaa. Niin kuluttajat, valmistajat kuin myyjätkin seuraavat kiinnostuksella autoalan kehitystä sähkö- ja hybridimoottoriratkaisuissa.  

Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMKin liiketalouden yliopettaja Ossi Koskinen ja opiskelijat Pasi Hyyppä ja Daniel Enkvist ovat tutkineet uusien energiajärjestelmien liiketoimintamahdollisuuksia venevalmistajille ja venealan yrityksille.

Tutkimuksessa selvisi, että niin veneilijät kuin venealan toimijat pitivät vihreitä arvoja myyntiä edistävänä tekijänä. Veneilijöiden ikäryhmien välillä ilmeni kuitenkin yllättäviäkin eroja: alle 30-vuotiaat pitivät veneiden uusia energiaratkaisuja ja ympäristönäkökohtia tärkeimpinä. Vastaavasti 30 – 45 -vuotiaiden ikäryhmä ei osoittautunut potentiaaliseksi kohderyhmäksi, oli kysymyksessä sitten aurinkopaneelit tai sähkömoottorit.

Purjehtijat ja purjevenevalmistajat suhtautuivat moottoriveneilijöitä- ja valmistajia selkeästi positiivisemmin sähkö- ja hybridimoottoriratkaisuihin ja esimerkiksi aurinkopaneeleiden hyödyntämiseen. Veneilijät olivat valmiita maksamaan sähkömoottoriratkaisuista peräti 30 prosenttia enemmän ja vastaavasti tinkimään veneen toimintasäteestä 17 prosenttia polttomoottorivalintaan verrattuna, mikäli saavat käyttöönsä kaikki sähkömoottorin edut kuten huoltovapauden, hiljaisuuden ja alhaiset käyttökulut.

Todennäköistä on, että venealan sähkömoottoriratkaisut tulevat toteutumaan erilaisten hybridiratkaisujen kautta, jolloin saavutetaan sekä sähkö- että polttomoottorin edut. Hybridiratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen kansainvälisille venealan markkinoille tarjoaa tulevaisuudessa suuria liiketoimintamahdollisuuksia. Kotimaisten venevalmistajien valmius hyödyntää veneiden uusia energiaratkaisuja on keskeistä, sillä ulkomaalaisen kilpailijan onnistuminen sähkövenekonsepteissa voi muuttaa nopeasti ja radikaalisti niin kuluttajien ostokäyttäytymistä kuin koko alaa.

Tutkimus tehtiin lomakekyselynä 135 veneilijälle Vene 2010 -messuilla. Lisäksi Pohjanmaalla tehtiin 18 venealan toimijalle teemahaastattelu, jossa selvitettiin näkemyksiä veneilijöiden odotuksista ja tarpeista. Tutkimuksen rahoitti Tekes.

Julkaisutiedustelut:
http://www.puv.fi/fi/com/julkaisut/

Takaisin