Ajankohtaista

Vamk-opiskelijalle valtakunnallista tunnustusta opinnäytetyöstä

Tradenomi (ylempi AMK) Petra Skogin opinnäytetyö on palkittu ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa Thesis-opinnäytetyökilpailussa. Skog teki opinnäytteensä osana yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa.

Petra Skog tutki Itämeren alueen johtavan ajoneuvologistiikan Avelon Groupin sisäistä brändäystä. Skog osoitti, että sisäisen brändin kehittämisprosessissa tulee linjata yrityksen brändi-identiteetti, kulttuuri ja arvot sekä tukea niitä tehokkaan johtamisen ja viestinnän keinoin.

Arviointiraati piti Skogin tutkimuksen aihetta ajankohtaisena ja tuloksia kohdeyrityksen lisäksi laajemminkin kiinnostavina. Lisäksi tutkimuksen menetelmiä pidettiin tarkoituksenmukaisina ja sen hyödynnettävyyttä kohdeyrityksessä erinomaisena tutkimuksen sisältämän konkreettisen toimintasuunnitelman ansiosta.

Ammattikorkeakoulujen Thesis-kilpailussa palkitaan vuosittain 23 parasta opinnäytetyötä kuudessa eri alakohtaisessa sarjassa. Vuoden 2009 kilpailuun osallistui yhteensä 181 opinnäytetyötä. Kilpailun tarkoituksena on kehittää opinnäytetöiden laatua ja vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa. Lisäksi edistetään tunnettuutta amk-tutkinnoista ja niiden erityispiirteistä, kuten työelämälähtöisyydestä. Kilpailuvuosien 2007-2010 palkinnot sponsoroi Kesko Oyj.

Takaisin