Ajankohtaista

Opinnäytetyö masentuneen nuoren tukemisesta

"Yhdessä nuoren kanssa etsitään niitä iloisia asioita"

Kun Vaasan ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelija Juhani Riihola mietti opinnäytetyönsä aihetta, toiveena oli löytää kiinnostava, tarpeellinen ja ajankohtainen aihe. Idean tutkia masentuneen nuoren tukemista hoitajien näkökulmasta hän sai Vaasan keskussairaalan nuorisopsykiatrian osastolta.

- Kun aihe oli kiinnostava, oli helppo tehdä työtä, Riihola kertoo.

Tavoitteena oli tutkia niitä hoitotyön keinoja, joilla voidaan tukea masentunutta ja syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta sekä erityisesti hänen itsetuntoaan. Riihola keräsi aineistoa nuorisopsykiatrian henkilökunnalta avoimin kysymyksin.
Tutkimustulokset kertovat, että hoitajan on tärkeää tutustua hyvin nuoreen. Masentunutta nuorta tuetaan antamalla positiivista palautetta ja kannustusta sekä harjoittelemalla sosiaalisia taitoja. Nuoren kanssa etsitään yhdessä sopivia harrastuksia ja koulutusvaihtoehtoja.

Itsetunnon vahvistamisella saadaan nuoren asennetta elämänmyönteisemmäksi ja kiinnostusta suunnattua tulevaisuuteen. Lisäksi motivaatio hoitoon osallistumiseen paranee. Parantumiseen tarvitaan myös toivoa. Masentuneen nuoren toivoa vahvistavat muun muassa ympäristön tuki ja elämän nautinnot. Myös nuoren perhettä on tuettava, jotta perheen voimavaroja voidaan hyödyntää hoidossa.

Nuorten masennus on kasvava ongelma. Tekijän mukaan tämä johtuu osittain siitä, että aiheesta puhutaan ja mielenterveysongelmiin suhtaudutaan nuorten keskuudessa paljon ennakkoluulottomammin kuin aiemmin. Lisäksi nykymaailman vaatimukset nuorelle ovat melko kovat, ja vanhemmat ovat entistä kiireisempiä eivätkä nuoret saa tarpeeksi läheisyyttä.

Sairaanhoitajaksi 22.12. valmistuva 23-vuotias Juhani Riihola on kotoisin Kannuksesta. Työelämään hän astuu Vaasan keskussairaalan nuorisopsykiatriselle osastolle.

      
Sairaanhoitajaksi valmistuva Juhani Riihola selvitti opinnäytetyössään hoitajien keinoja tukea masentunutta nuorta.

Teksti ja kuva: lehtori Pia Liedes

Takaisin