Ajankohtaista

Valtakunnallinen avoin AMK-verkosto on käynnistynyt

Opetusministeriö on muodostanut valtakunnallisen avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisverkoston vuosille 2007-2009. Verkoston tehtävänä on edistää ja seurata avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Verkostossa ovat mukana kaikki ammattikorkeakoulut. Verkoston koordinaattorina vuosina 2007-2009 toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Valtakunnallisen avoin AMK -verkoston toiminnan tavoitteena on tukea avoimen ammattikorkeakoulun toimijoita väestön elinikäisen oppimisen ja ammatillisen kasvun edistämisessä sekä lisätä avoimen ammattikorkeakoulun valtakunnallista tunnettavuutta. Lisäksi tavoitteena on yhteisten toimintamallien ja pedagogisten näkemysten muodostaminen, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden ja sähköisen asioinnin kehittäminen sekä avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan kehityksen ennakointi pitemmällä tähtäimellä. Vuoden 2007 aikana verkostossa keskitytään toiminnan laaja-alaiseen käynnistämiseen sekä kehittämisideoiden luomiseen erityisesti opiskelijapalveluiden ja tunnettuuden lisäämisen osalta. 

Toiminnan monipuoliseksi kehittämiseksi verkostosta on muodostettu eri kehittämiskohteisiin keskittyviä teemaryhmiä. Teemaryhmien vetäjinä toimivat eri ammattikorkeakoulujen edustajat:

1) Tunnettuus ja markkinointi -ryhmä. Vetäjänä Irma Jaakkola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
2) Opintoryhmä. Vetäjänä Tiina Hakkarainen, Tampereen ammattikorkeakoulu.
3) Opiskelijapalvelut -ryhmä. Vetäjänä Niina Hakso, Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 
4) Visioryhmä. Vetäjänä Hanna Myllys, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
5) Sähköinen asiointi -ryhmä. Vetäjänä Outi Vahtila, Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Koordinaattorin tehtävänä on edistää verkoston toiminnalle yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista yhdessä teemaryhmien kanssa sekä huolehtia verkoston asioita koskevasta yhteydenpidosta opetus-ministeriöön ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoon.

Avoin AMK-toiminnan tunnettavuuden edistämiseksi otettiin vuonna 2006 käyttöön valtakunnallinen avoimen ammattikorkeakoulun portaali osoitteessa http://www.avoinamk.fi. Portaali tarjoaa monipuolista tietoa avoimesta ammattikorkeakouluopiskelusta nykyisille opiskelijoille sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suunnitteleville. Portaali toimii myös avoin AMK -verkoston yhteistyöfoorumina sekä tiedotus- ja markkinointikanava. Vuoden 2007 aikana portaalin toiminta tulee laajenemaan opiskelijalle suunnattujen sähköisten asiointipalveluiden osalta. Asiointipalveluiden kehittyminen mahdollistaa mm. opiskelijan ilmoittautumisen eri ammattikorkeakoulujen tarjoamiin avoin AMK -opintoihin portaalin kautta.

Valtakunnallisen avoin AMK -verkoston muodostaminen perustuu opetusministeriön aiemmin asettaman työryhmän työskentelyyn, jonka tehtävänä oli pohtia avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisen haasteita. Suositukset ovat luettavissa Opetusministeriön julkaisussa: Avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisen haasteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:6. Avoin AMK -verkoston ohjausryhmä on koottu seuraavista henkilöistä:

Rehtori Eeva-Liisa Antikainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu, ohjausryhmän puheenjohtaja
Puheenjohtaja Tapio Huttula, Erityisalojen Toimihenkilöliitto, ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, Opetusministeriö
Pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry,
Täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Esa Rahiala, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Asiantuntija Tarja Tuominen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Koulutussuunnittelija Jonna Šmrha, Satakunnan ammattikorkeakoulusta, ohjausryhmän sihteeri.

Lisätietoja avoimen ammattikorkeakoulun valtakunnallisesta verkostosta antavat Satakunnan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Esa Rahiala, s-posti: esa.rahiala@samk.fi, puh. 044 710 3101 tai koulutussuunnittelija Jonna Šmrha, s-posti: jonna.smrha@samk.fi, puh. 044 710 3113.  

Takaisin