Ajankohtaista

Vahvista osaamistasi erikoistumisopinnoilla! Haku 6.6.-25.6.

Erikoistumisopinnot ovat tehokas ja joustava tapa täydentää ja ajantasaistaa ammatillista osaamista, sillä ns. monimuotoinen opiskelutapa sopii myös työssäkävijän aikatauluihin. Opiskelussa toteutetaan aikuiskoulutuksen periaatteita, jolloin opiskelu on itseohjautuvaa ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Opinnot alkavat syyskuussa 2010 ja päättyvät toukokuussa 2011.

Isännöitsijän erikoistumisopinnot, 30 op

Isännöitsijän erikoistumisopinnot on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, kiinteistösihteereille sekä taloushallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja haluavat hankkia ja päivittää tietojaan.

> Opintoihin sisältyy mm. asunto-osakeyhtiölain pääkohdat, taloushallinto ja isännöintityö, vuokrasopimuslainsäädäntö, rakennusteknilliset kysymykset sekä isännöitsijän viestintä.

> Hakukelpoisuutena soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä alan työkokemusta.

Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa, 30 op

Erikoistumisopinnot on suunniteltu lastensuojelun sijaishuollon julkisissa tai yksityisissä yksiköissä työskenteleville sairaanhoitajille, lähihoitajille ja sosionomeille, jotka osallistuvat käytännön hoito- ja kasvatustyöhön.

> Opintoihin sisältyy mm. oman työn kehittäminen ja valmiuksien vahvistaminen moniammatillisessa työyhteisössä sekä tietämyksen syventäminen mielenterveystyöstä, sosiaalialasta, uudesta lastensuojelulaista, sijoitusprosessin kokonaisuudesta ja laatuajattelusta sijaishuollossa.

> Valintaperusteet: Aikaisemmat opinnot ja motivoituneisuus.

> Hakukelpoisuutena sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, alan opistoasteen tai ammatillinen perustutkinto sekä työkokemusta. Voimme käyttää myös harkinnanvaraista opiskelijavalintaa, kun hakija antaa hakemuksessa perustelut koulutukseen hakeutumiselleen.

Hakeminen: Erikoistumisopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella suoraan Vamkiin 6.6.-25.6.2010. Hakulomakkeet www.puv.fi > koulutus > erikoistumisopinnot > hakeminen.

Lisätietoja: http://www.puv.fi/fi/koulutus/erikoistumisopinnot/

Hakutoimisto
puh. 0207 663 300 (vaihde), hakutoimisto@puv.fi

Takaisin