Ajankohtaista

Vad lärde vi oss av auditeringen?

Kom lyssna på och fråga av Vyh`s auditeringens resultat till Vasa yrkeshögskolas tillfälle för publicering av kvalitetsauditeringsrapporten

Tisdag 19.8.2008 kl 11.30 - 13.30
Plats: Rådhusgatan 31, festsalen.

Vasa yrkeshögskola har blivit godkänd av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) i auditeringen av kvalitetssäkringssystemet. RUH konstaterar att yrkeshögskolan starkt förbundit sig till kvalitetssäkringssystemet och en kontinuerlig utveckling.

Ett tillfälle ordnas för personalen, studerandena och intressentgruppernas representanter där den tryckta auditeringsrapporten offentliggörs och där auditeringens centrala resultat presenteras. Även representanter från media är välkomna.
 
Vänligen anmäl dig senast 14.8.2008: https://e-lomake.puv.fi/elomake2/lomakkeet/1213/lomake.html

Program

11.30 Öppnande av tillfället: en skål höjs för Vasa yrkeshögskola
Kvalitetschef Tarja Kettunen
Rektor Jouko Paaso
Ordförande för RUH, professor Riitta Pyykkö

11.45 Resultaten för auditeringen av kvalitetssäkringssystemet vid Vasa yrkeshögskola
Ordförande för auditeringsgruppen, rektor Veijo Hintsanen

12.15 Hur upplevde vi auditeringen och vad lärde vi oss?
Rektor Jouko Paaso

Personalens representant har ordet
Avdelningsföreståndare Martti Laaja

Studerandenas representant har ordet
Studerande Leena Laine

Intressentgruppernas representant har ordet
Medlem i delegationen för företagsekonomi, Fujitsu Services Oy:s gruppchef Heikki Koskela

13.00 Diskussion

13.20 Slutord
Ordförande för RUH, professor Riitta Pyykkö
Kvalitetschef Tarja Kettunen

Servering av kaffe och tårta.

Välkommen!

Tilläggsuppgifter:
Kvalitetschef Tarja Kettunen

Takaisin