Ajankohtaista

Vaasassa tehdään robottikoulutuksen historiaa

Julkaistu 2020-12-14 13:39:44 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulu aloittaa teollisuusrobotiikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän koulutuksen ensimmäisenä Suomessa. Koulutus on osoitus tiiviistä työelämäyhteistyöstä.

Robottien ja automatiikan merkitys teollisuudelle on viime vuosina korostunut, ja työpaikoilla kaivataan koko prosessin tuntevia omia osaajia.

Vaasan ammattikorkeakoulu vastaa tarpeeseen aloittamalla ensi keväänä teollisuusrobotiikan koulutuksen, jonka hedelmistä työelämä pääsee nauttimaan saman tien. Vastaavaa koulutusta ei ole missään muualla Suomessa.

Koulutus johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka vastaa master-tason pätevyyttä. Koulutuksen aloittavilla opiskelijoilla on oltava taustalla konetekniikan, tietotekniikan tai sähkötekniikan insinööritutkinto tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tai yliopiston tutkinto.

– Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja opinnäytetyöstä, joka voi olla esimerkiksi jonkin yrityksen tai yhteisön projekti. Näin koulutuksesta on varmasti paljon hyötyä sekä opiskelijalle että työelämälle, sanoo VAMKin tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen.

Koulutus on suunniteltu alusta lähtien yhdessä yritysten kanssa. Aloite tuli säännöllisten tapaamisten yhteydessä Danfossilta ja heidän tarpeistaan. Koulutuksen sisältöä punnittiin yhdessä, ja mukana suunnittelussa oli myös automaatiosuunnittelun asiantuntijayritys Co-Engineering.

– Tarvitsemme lisää koulutettuja ammattilaisia, joilla on syventävää tietoa nimenomaan robotiikasta ja automaatiosta. Kyse on sekä laaduntarkkailusta että tuottavuudesta, sanoo Danfossin tuotannon kehitysyksikön vetäjä Heidi Hannus.

Jatkuvaa oppimista

Teollisuuden alan osaajia välittävän Co-Engineeringin toimitusjohtaja Sami Kivioja on huomannut, että robotiikka ymmärretään yhä useammin mahdollisuutena Suomen kilpailukyvylle.

– Vanha ajatus oli, että robotit vievät ihmisten työt. Siitä on päästy eroon ja huomattu, että automatisoinnin avulla tuotantoa voidaan jopa saada takaisin Suomeen.

Tämä kuitenkin edellyttää kotimaisten osaajien jatkuvaa kouluttamista. Teknologia-alalla ei parane kuvitella tietävänsä kaikesta kaiken, koska kehitys on niin huimaa.

­– Muutamassa vuodessa tapahtuu isoja harppauksia, joten osaamista kannattaa päivittää koko ajan, sanoo tekniikan lehtori Mika Billing.

Heidi Hannus toteaa, että koulutusyhteistyö kannustaa työntekijöitä päivittämään osaamistaan töiden ohessa. Danfossilla työntekijä voi käyttää opiskeluun 16 tuntia kuukaudessa myös opinnäytetyötä tehdessään.

Robottien ammattilaiseksi

Teollisuusrobotiikan lisäkoulutus kestää 1,5 – 2 vuotta. Monimuoto-opintojen ansiosta tutkinnon voi suorittaa työn ohella. Opinnot pyritään suunnittelemaan niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä työelämässä. Lähiopetus painottuu viikonloppuihin.

Koulutus tarjoaa syventävää tietoa robottiautomaation tekniikasta, etäohjelmoinnista ja simulaatiosta sekä robottisolujen suunnittelusta. Myös robotiikan ja automaation hyödyt sekä projektien hallinta tulevat tutuiksi.

Ensimmäinen teollisuusrobotiikkakoulutus alkaa maaliskuussa, ja siihen voi hakea 4.1. – 22.1.2021 Opintopolussa. Lisätietoja VAMKin hakusivulta https://www.vamk.fi/haku/amk-tutkinnot/teollisuusrobotiikka/.

Tutustu koulutukseen

Takaisin