Ajankohtaista

Vaasan Tiedepuistohankkeelle haetaan projektipäällikköä

Vaasan tiedepuisto edistää korkeakoululähtöisen uuden yritystoiminnan syntymistä, korkeakoulujen osaamisen ja tutkimustulosten siirtämistä alueen yrityksiin sekä yritysten ja korkeakoulujen välistä tutkimusyhteistyötä. Toiminnalla vahvistetaan Vaasan asemaa kansainvälisenä kasvu-keskuksena Pohjanmaan maakuntaohjelmassa sekä seudun aluekeskus-ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Tiedepuiston kehittämishanketta koordinoi Teknologiakeskus Oy Merinova Ab. Hanke tulee etenemään vaiheittain: vuonna 2007 laaditaan kokonais-hankesuunnitelma vuosille 2008-2010, jolloin kehitetään ja käynnistetään tiedepuiston tuki- ja ydinprosesseja.

Merinova hakee tiedepuistohankkeelle

Projektipäällikköä

Projektipäällikön tehtävänä on tiedepuiston toimintamallin täsmentäminen sekä sen toiminnallisen keskuksen, ns. Innotalon rakennusprosessin edistäminen. Tehtävä sisältää mm. keskeisten sidosryhmien (viranomaiset, rahoittajat, kunnat, yritykset jne.) sitouttamisen, hankehakemuksen laatimisen sekä varsinaisen hankeajan valmistelut ja toteuttamisen.

Toimen menestyksekäs hoitaminen vaatii korkeakoulututkintoa, molempien kotimaisten kielten taitoa sekä hyvää kommunikointi- ja aloitekykyä. Tehtävän hoitamisessa on eduksi yritysmaailman sekä korkeakoulujen ja tiedepuistokonseptien hyvä tuntemus.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen toimitetaan perjantaihin 18.5.2007 mennessä osoitteella:

Oy Merinova Ab
Yrjö Halttunen
PL 810
65101 VAASA

Tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Yrjö Halttunen, yrjo.halttunen@merinova.fi, p. (06) 282 8255 tai 040 500 0340 sekä tiedepuistotyöryhmän puheenjohtaja, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson, matti.jakobsson@uwasa.fi, p. (06) 324 8202 tai 044 371 5357.

Takaisin