Ajankohtaista

Vaasan ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyön suunnittelu uudelle tasolle

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tiedote
13.12.2006

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu suunnittelevat ainutlaatuista korkeakouluyhteistyötä Suomessa. Tavoitteena on paitsi joustavien koulutuspolkujen toteuttaminen ammattikorkeakoulututkinnosta yliopistoon niin myös yhteisten resurssien hyödyntäminen tukipalveluissa sekä koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Lähtökohtana on valtakunnallinen korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen, johon Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat päättäneet reagoida yhteistyötään tiivistämällä.

Opiskelijoille pyritään tarjoamaan yhä enemmän vaihtoehtoja ja joustavaa opintojen etenemistä Bolognan prosessin hengessä, jonka tavoitteena on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Valtaosa amk-tutkinnon suorittaneista siirtyy edelleenkin suoraan työelämään, mutta yhteistyö tarjoaa halukkaille etukäteen suunnitellun tavan siirtyä suoraan yliopiston maisteriohjelmiin.

Tutkijoille ja opettajille yhteistyö avaa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia luoda ja vaihtaa uutta tietoa. Etenkin yhteisten tutkimushankkeiden alalla tiiviimmän yhteistyön edut nähdään hyvin laajoina.

Koulutuksen sisältöjä voidaan kehittää aiempaa enemmän työelämän osaamistarpeita vastaaviksi. Kesäkuussa 2006 solmitusta yhteistyösopimuksesta käynnistyneeseen laajaan yhteistyön suunnitteluun liittyykin varsin kiinteä yhteys paikallisen työelämän kanssa. Yrityksille ja yhteisöille yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö mahdollistaa tiiviin ja jatkuvan kanssakäymisen korkeakoulujen kanssa tutkimuksen, koulutuksen ja tiedonvaihdon alueilla. Työelämän näkemys varmistetaan neuvottelukunnassa, jossa on korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi myös elinkeinoelämän edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Vaasan apulaiskaupunginjohtaja Bengt Strandin.

Yhteistyölle luo erinomaiset puitteet korkeakoulujen toimipaikkojen sijainti lähellä toisiaan ja Palosaaren yksiköiden osalta jopa viereisissä kampuskortteleissa. Pyrkimyksenä on yhteisen ylläpitäjäorganisaation luominen. Konkreettiset toimenpiteet sen muodostamiseksi vaativat vielä selvitystyötä. Parhaillaan yhteistyön muotoja mietitään kolmessa koulutusalakohtaisessa ja yhdessä tukipalvelupalvelujen työryhmässä. Yhteistyötä rakennetaan opetusministeriön linjausten mukaisesti ja sen kanssa neuvotellen.

Lisätietoja:

Rehtori Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu
Puh. 06 326 3000, jouko.paaso@puv.fi

Rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto
Puh. 06 324 8202, matti.jakobsson@uwasa.fi

Takaisin