Ajankohtaista

Vaasan AMK:sta sairaanhoitajiksi valmistuvilla on erinomainen työtilanne

Vaasan ammattikorkeakoulun tiedote 19.12.06

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu 22.12. syyslukukauden päätteeksi 27 sairaanhoitajaa.
Kaikilla heillä on työpaikka tiedossa. Vain yksi lähtee töihin ulkomaille, Ruotsiin. Sairaanhoitajaliiton mukaan sairaanhoitajat lähtevät entistä vähemmän ulkomaille töihin, sillä työllisyystilanne Suomessa on parantunut huomattavasti viime vuosina. Vaasassa sairaanhoitajia on käyty rekrytoimassa Ruotsista ja Helsingistä. Työelämän kasvaneeseen kysyntään on Vaasan ammattikorkeakoulussa reagoitu nostamalla hoitotyön aloituspaikat ensi lukuvuodelle 40:stä 60:een ja terveydenhoitotyössä 20:stä 30:een.

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoima on erittäin hyvä. Hakijoita hoitotyön koulutusohjelmaan oli viime keväänä yli viisi hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden, terveydenhoitotyön ohjelmaan yhdeksän ja sosiaalialan jopa yli kymmenen. Ammattikorkeakoulussa käynnistettiin lisäksi tänä syksynä terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempään amk-tutkintoon valmistava koulutusohjelma, mikä osaltaan vahvistaa alueen terveysalan osaamisen kehittämistä.

Vaasan alue tarjoaa ammattikorkeakoulun opiskelijoille erinomaiset lähtökohdat monikulttuuriseen ja kaksikieliseen työympäristöön perehtymiseen ja siinä työskentelyssä tarvittavien valmiuksien saamiseen.  Hoitotyön opinnot sisältävät harjoittelua 75 opintopistettä, mikä vastaa 2000 tuntia ja terveydenhoitotyön opintoihin harjoittelua kuuluu 10 opintopistettä enemmän.

Syyslukukauden päättäjäistilaisuus pidetään perjantaina 22.12.2006 klo 11 alkaen, Wolffintie 30, 65200 Vaasa. Tuolloin valmistuu 31 insinööriä, 47 tradenomia, 13 restonomia, 27 sairaanhoitajaa ja 18 sosionomia. Lisäksi 1 opiskelija on suorittanut liiketalouden ja hallinnon alan ylemmän amk-tutkinnon, 2 oikeushallinnon erikoistumisopinnot ja 14 sairaanhoitajan erikoistumisopinnot.

Vaasan ammattikorkeakoulu on monialainen, monikielinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja tekniikassa ja liikenteessä, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaali- ja terveysalalla. 17 koulutusohjelmasta 3 on ruotsinkielistä ja 3 englanninkielistä. Opiskelijoita on noin 3 500 sekä päätoimista henkilöstöä 240. Vuosittain valmistuu noin 500 opiskelijaa. Valmistuneiden työllisyys on erittäin hyvä, noin 93 prosenttia.

Lisätietoja:

- Maj-Britt Råholm, yliopettaja, osastonjohtaja (sairaanhoito), puh. 326 3854
- Elisabeth Malka, liiketalouden ja matkailun sekä sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja, puh. 326 3500

Takaisin