Ajankohtaista

Vaasaan perustetaan yhteinen energia-instituutti

Energia-alan osaaminen yhteiseen energiainstituuttiin Vaasassa

Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Svenska yrkeshögskolan ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vaasan energiainstituutin perustamiseksi. Instituutin osaamisessa  teknillinen ja kaupallinen ala yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Vaasan energiainstituutin perustan muodostavat energiamarkkinoihin liittyvä osaaminen ja energiayhtiöiden verkkoliiketoiminnan, erityisesti logistiikan tehokkuuden kansainvälisesti suuntautunut tutkimus. Teknillisen osaamisen painopisteinä ovat sähköenergiajärjestelmät ja niihin liittyvät automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sovellukset. Instituutti edistää kestävään kehitykseen perustuvia energia-alan ratkaisuja ja tehokkaita, kilpailtuja energiamarkkinoita sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Vaasan energiainstituutti (VEI) tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille.
Tavoitteena on vakiinnuttaa viiden vuoden kuluessa asema paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten energia-alan toimijoiden tärkeimpänä yhteistyökumppanina alaan liittyvissä hankkeissa.

Instituutin toimintaan osallistuvat kolme Vaasan yliopiston energia-alan tutkimusryhmää (sähkö- ja energiatekniikka, VaasaEMG ja Levón-instituutti) sekä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolanin energia-alueelle liittyvä tutkimustoiminta. Strategisena kumppanina on Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, joka toteuttaa energiatekniikkaan keskittyvää osaamiskeskusohjelmaa Länsi-Suomen osaamiskeskuksessa.

Instituutin perustamista ja toimintaa on valmisteltu viime marraskuusta lähtien.  Vaasan yliopiston energia-alan tutkimusryhmät ovat laatineet poikkitieteellisen kolmiosaisen tutkimusohjelman toiminnan lähtökohdaksi.

Lisätiedot:

* Philip Lewis (Vaasa EMG:n johtaja, yliassistentti, Vaasan yliopisto), puh.044 024 4252, s-posti: philip.lewis@uwasa.fi 
* Kimmo Kauhaniemi (professori, Vaasan yliopisto, sähkö- ja energiatekniikka), puh. 044 024 4283, s-posti: kimmo.kauhaniemi@uwasa.fi 
* Pekka Peura (projektipäällikkö, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti), puh. 044 024 44511, s-posti pekka.peura@uwasa.fi
* Olavi Mäkinen (yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu, sähkötekniikka), puh. 040 581 8830, s-posti: olavi.makinen@puv.fi
* Kim Westerlund (prefekt, Svenska yrkeshögskolan), tel. 0500 564 299, e-post:  kim.westerlund@syh.fi

Takaisin