Ajankohtaista

Uusia kavereita ja toista kotimaista kaupan päälle

Julkaistu 2017-01-12 09:12:30 EET.

Kansainväliset suuryritykset himoitsevat kielitaitoisten insinöörien perään. Englannilla mennään maailmalla, mutta myös ruotsin osaajia kaivataan projekteihin ja asiakaskohtaamisiin pohjoismaisten liikekumppaneiden kanssa.

VAMK ja Yrkeshögskolan Novia ovat tarttuneet haasteeseen yhteisellä luokkatandemilla. Siinä kaksi insinööriopiskelijaa, joilla on eri äidinkieli, tapaa toisiaan ja oppii toistensa kotikieltä keskustelemalla yhdessä.

Luokkatandemissa opiskelijoille tarjotaan arkielämästä tuttuja tilanteita, joissa kieltä harjoitellaan innostavien ja käytännönläheisten tehtävien parissa. Teemat voivat liittyä kesätyöpaikan etsimiseen, yrityksen perustamiseen tai vaikkapa lomareissun suunnittelemiseen.

- Vaihtelevien tehtävien avulla opiskelijoita rohkaistaan puhumaan ja käyttämään toista kotimaista kieltä virheitä pelkäämättä. Koska opiskelijat ovat kielen oppimisessa samalla viivalla, on tunneilla kannustava ja rento ilmapiiri, kertoo lehtori Sari Isokangas VAMKista.

Vaikka insinööri työskentelisi kansainvälisessä firmassa, saatetaan keskustelut käydä kahvipöydässä tai tiimipalavereissa muulla kuin yrityksen virallisella kielellä. Jo pelkästään työkavereihin tutustuminen helpottuu, kun pystyy seuraamaan jutustelua tai osallistumaan keskusteluihin toisella kotimaisella.

- Tulevaisuuden työelämä vaatii yhä enemmän epävarmuuden ja muutoksen sietokykyä. Tandemissa opiskelija joutuu välillä epämukavuusalueelle, joten sen avulla opitaan samalla myös tärkeitä elämänhallintataitoja, Isokangas sanoo.

tandem-ryhmä_VAMK.jpg

Tandem-opetukseen osallistuneet tulevat insinöörit lehtori Sari Isokankaan (ylh. oik.) kanssa.

Puhumalla paras

Kohentuneen arkikielen lisäksi tandemtunneilla pääsee kartuttamaan ystäväpiiriä. Opiskelijat tekevät harjoitukset aina saman parin kanssa, joten keskustelukumppani tulee ajan mittaan tutuksi.

- On ollut mukava tavata uusia ihmisiä naapurikorkeakoulusta ja saada vaihtelua tavallisiin luentoihin, kertoo tandemiin osallistunut VAMKin konetekniikan opiskelija Markus Heinonen.

Tunneilla ei keskitytä pelkästään kielioppiin: opiskelijat huomaavat parantuneen kielitaidon päivittäisessä elämässään, jolloin motivaatio opiskeluun on korkeampi. Palaute tandemista onkin ollut kannustavaa.

- Harjoituksista, jotka liittyivät insinöörialoihin ja tulevaan ammattiin, on varmasti hyötyä tulevassa työelämässä. Tuntuu myös siltä, että ruotsia kehtaa nyt puhua paljon herkemmin, tuleva sähköinsinööri Samuli Herrala toteaa.

Kauppakamari kannustaa

Vaasalaisten insinööriopiskelijoiden toisen kotimaisen kielen opetusta on tukenut Pohjanmaan kauppakamari, joka on myöntänyt apurahan tandem-opetuksen kehittämiseen kolmena vuonna.

- Apuraha on mahdollistanut opetuskokeilut, joista saadut tulokset voidaan nyt hyödyntää kielenopetuksessa kaikilla koulutusaloillamme, sanoo Sari Isokangas.

Ainoana opetusmenetelmänä Luokkatandem ei toimi, mutta tukee oivallisesti kielen oppimista.

- Kielestä saa paljon irti, kun erilaisia oppimis- ja toteutustapoja yhdistellään. Ennen opintojaksoa toivoin saavani puhua paljon, ja tandem-tunneilla se toteutui, kiittelee Noviassa sähköinsinööriksi opiskeleva Emma Rintamäki.

Tandemissa opettaja on mukana tunneilla, mutta pysyttelee taustalla ja ohjaa ja tukee vain tarvittaessa. Suunnittelutyötä ja aikatauluttamista tandemin toteuttaminen vaatii sitäkin enemmän.

- Onneksi meillä Vaasassa on tällaiselle yhteistyölle loistavat puitteet, koska korkeakoulut sijaitsevat naapuruksina samalla kampuksella, iloitsee Isokangas.

tandem-opiskelijat_VAMK_www.jpg

Toinen kotimainen taittuu nyt paljon luontevammin, iloitsevat tulevat insinöörit Markus Heinonen, Samuli Herrala ja Emma Rintamäki.

Teksti: Eliina Salmela
Kuva: Satu Aaltonen

Takaisin